Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Közérdekű hírek
4

Tisztelt Szülők!
A 2023. szeptember 1-jén induló tanévben a gyermekétkeztetés megszervezéséhez Zsombó Nagyközség Önkormányzatának szüksége van a szülők által tett étkezési nyilatkozatokra. Kérem Önöket, hogy az önkormányzat által küldött levélben csatolt dokumentumokat kitöltve és a gondviselő által aláírva 2023. augusztus 25. napjáig a Zsombói Polgármesteri Hivatalban Kucskáné Szabó Vanessza vagy Móra Anita köztisztviselőnek személyesen adják át vagy a hivatal falán a bejárati ajtó mellett található postaládába dobják be.
A nyilatkozatokat gyermekenként szíveskedjenek kitölteni. A nevelésbe vett gyermek, illetve a tartósan beteg gyermek után járó kedvezmény igénylése esetén a nyilatkozat mellé a kedvezményre való jogosultságot igazoló okmányt is szíveskedjenek csatolni.
Ha nem kívánják igénybe venni a gyermekétkeztetést, ezt is jelezzék az étkezési menüről szóló nyilatkozaton a d) pont bekarikázásával.
Kérem, hogy az esetlegesen fennálló tartozásukat mielőbb fizessék meg a ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50468108-10012019 számú számlájára átutalással vagy a Zsombói Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzben.
Pénztári nyitvatartás: kedden 8.00-12.00 és 13.00-17.30 csütörtökön 8.00-12.00 között.
Felhívom a figyelmüket, hogy a Zsombói Polgármesteri Hivatal 2023. július 24-től július 28-ig igazgatási szünet miatt zárva tart.
Amennyiben 2023. augusztus 25-ig nem fizetik meg az esetleges hátralékot, úgy 2023. szeptember 1-től Zsombó Nagyközség Önkormányzatának nem áll módjában biztosítani a gyermeke(i)k részére az étkezést, továbbá az önkormányzat a fennálló tartozások megfizetése érdekében a végrehajtási eljárást kénytelen lesz megindítani.
Együttműködésüket köszönöm.
dr. Sziromi Márta
jegyző
Temetői munkavégzés bejelentése

Temetői munkavégzés bejelentése
Tisztelt Lakosok!
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022(XII.15.) önkormányzati rendelete 15.§ (1)-(5) bekezdése alapján a temetőben végzendő építési, bontási munka kezdő időpontját és várható időtartamát a sírhely feletti rendelkezésre jogosult személy legkésőbb a munkát megelőző napon a Zsombói Polgármesteri Hivatalban köteles bejelenteni.
A bejelentés megtehető a gazdalkodas4@zsombo.hu email címen vagy a 62/595-554 telefonszámon, illetve személyesen a Hivatal pénztárában.
Móra Anita
gazdálkodási ügyintéző

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti, rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2023. július 10. (hétfő) 17:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem (Zsombó, Alkotmány utca 3.)
Zöldhulladék gyűjtőzsák kiosztás

Tisztelt Ügyfeleink!
2023. II. félévre előre átvehetőek a biológiailag lebomló zöld hulladék gyűjtésére alkalmas zsákok.
Az ingyenes zsákok minden belterületen aktív előfizetéssel rendelkező ügyfél számára átvehetőek a Négyforrás Nonprofit Kft. ügyfélfogadó irodájában (6793 Forráskút, Fő u. 72.) valamint a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban (Zsombó, Alkotmány u. 1.) nyitvatartási időben.
Négyforrás Nonprofit Kft.

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
Nyári diákmunka

Zsombó Nagyközség Önkormányzata keres 2023. július 1. -2023. július 20.-ig vagy 2023. augusztus 1. -2023. augusztus 20.-ig terjedő időszakra nyári diákmunkára 6 fő 16-25 év közötti nappali tagozatos diákot, illetve hallgatót, napi 6 órás munkavégzésre.
Bérezés a mindenkori minimálbér adott időszakra és 6 órára eső része.
Jelentkezés 2023. június 21. 12 óráig a gazdalkodas3.ph@zsombo.hu e-mail címen név, lakcím, telefonszám, jelenlegi iskola neve és munkavégzési időszak megadásával.
A kiválasztás jelentkezési sorrendben történik.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterven felüli, rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2023. június 15. (csütörtök) 17:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem (Zsombó, Alkotmány utca 3.)

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterven felüli, rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2023. május 31. (szerda) 18:30 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem (Zsombó, Alkotmány utca 3.)
Barnakőszén kedvezményes beszerzése


Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.
4
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak