Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Orotva

Orotva falu, közigazgatásilag Gyergyóditró községhez tartozik. A falu a gyergyói- havasokban fekszik, Gyergyóditrótól 9 km-re észak irányba. A falu teljes egészében beilleszkedik a hegyi tájba. A település házai az erdők alatt helyezkednek el, ahol ki vannak téve a természet veszélyeinek (pl. medvejárás). A falu környékére a meredek, sziklás lejtők, vadvizű hegyi patakok, erdővel borított területek a jellemzők.


"Nagyon szeretem az Élet azon pillanatait, amikor eláll a lélegzetem attól, amilyen szép dologgal szembesülök. És ha ez különösen egy erdélyi táj, azt még jobban szeretem.
Jó pár éve egy gyergyószárhegyi barátom ottjártamkor megkérdezte, hogy szeretnék-e ámulni egy nagyot. Igenlő válaszomat követően már robogtunk is Gyergyóditró irányába az autójában. Jobbra-balra mesés hegyvonulatok szegélyezték az utat, és amikor lekanyarodtunk a főútról egy kis mellékútra, már sejtettem, hogy valami mesés szépséget fog tartogatni a táj. Egy hirtelen jobbkanyar után aztán elénk tárult egy csodálatos völgy, amelyben kicsiny házak kapaszkodtak fel a fenyves domboldalakra, és nyúltak el a völgyben folyó patak mentén hegynek fölfelé. Mivel titkon egy kicsit olyan szándékkal is voltam kint akkor, hogy a (mostoha-)anyaországi Zsombó részére testvértelepülést találjak, rögtön tudtam, hogy megtaláltam azt. A völgybe leereszkedve még inkább megtetszett a település, sugárzott az emberek egyszerűsége, szorgalma, és a minden körülmények között való élni akarás látszott a portákon. Később aztán találkoztam Puskás Elemérrel, aki azóta Gyergyóditró polgármestere lett, amely településhez közigazgatásilag Orotva is tartozik.
Szándékainkat megértve, feléjük nyújtott kezünket elfogadta. A testvértelepülési kapcsolat azóta hivatalosan is megköttetett, több ízben is jártak nálunk már orotvai vendégek és végre kezd éledezni az, amit egy gúnyhatár sokáig kettévágott.
Mindannyiunk érdekében remélem, hogy nem csak üres szavak maradnak a testvértelepülési szerződésünk ezen sorai:
„Külön kiemelendő a két település fiataljai közötti kapcsolatfelvétel fontossága, hiszen a magyarság történelmének, és a történelmi Magyarország természet- és gazdaságföldrajzának alapos ismerete mindkét településen hozzásegít ahhoz, hogy egészlegességben és nemzeti léptékben gondolkodni tudó, szebb jövőt építő nemzedékek nőjenek fel, kiköszörülve életükkel elődeik egymás iránti mulasztását, vagy éppen tudatlanságát.”
Hát igen, itt a lényeg, amit talán Szabó Dezső írt le a legpontosabban:
„Minden magyar felelős minden magyarért”.
Tán lassan ezt mi is megértjük majd. Ránk férne.

Nagy Péter
(2008. július)

http://www.orotva.ro/

A testvértelepülési szerződés aláírásakor Puskás Elemér polgármestertől kapott Észak-Kelet Hargitai Kistérséget bemutató DVD a könyvtárban megtekinthető vagy kikölcsönözhető.

Kapcsolódó dokumentumok
Testvértelepülési szerződés
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak