Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Rendeletek

Az önkormányzati rendelet a helyi önkormányzatok által hozható  jogszabály.
Önkormányzati rendeletet a települési (községi, városi, fővárosi, fővárosi kerületi) és a megyei önkormányzatok alkothatnak. A rendelet területi hatálya csak az adott településre vagy megyére; a személyi hatálya pedig annak lakosaira, valamint a településsel, megyével valamilyen módon kapcsolatban állókra (pl. annak jelképeit használókra, ott ingatlannal rendelkezőkre, a településen működő cégekre stb.) terjed ki. (Kivételt jelent e szabály alól, hogy a település önkormányzata bizonyos esetekben, közös feladatellátás esetén átadhatja rendeletalkotási jogát egy másik település önkormányzatának.)
Törvények határozzák meg, hogy az önkormányzatok miről és milyen keretek közt rendelkezhetnek.
Helyi rendeletek szabályozhatják többek között a helyi adókat; a szociális ellátásokat és támogatásokat; egyes közszolgáltatások (pl.: szilárd- és folyékony hulladékszállítás, kéményseprés stb.) működését; a helyi építési követelményeket; a közterületek használatának rendjét; az önkormányzat költségvetését; a saját belső működésének legfontosabb szabályait; a saját vagyonával való gazdálkodás rendjét; és még jó néhány egyéb kérdést. E tárgykörök legtöbbjét az önkormányzatok nemcsak jogosultak, de kötelesek is szabályozni.
A helyi rendeleteket az önkormányzat képviselő-testülete nyilvános ülésen, minősített többséggel fogadja el, majd azt a jegyző (a helyben szabályozott módon) hirdeti ki. Megjelölésük tartalmazza a megalkotó képviselő-testület nevét, a rendelet éven belüli sorszámát, a kihirdetés évét, hónapját, napját, valamint a címet.
A képviselő-testületek a rendeletalkotást nem igénylő kérdésekben határozattal döntenek.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei teljes körűen a  Nemzeti Jogszabálytár-ban érhetőek el.

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak