Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Helyi értéktár
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, illetve a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján bárki javaslatot tehet a helyi értéktárba történő felvétel iránt. A jogszabályok felhatalmazása alapján létrejött Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a Helyi Értéktárba kerülő helyi értékek meghatározásáról, nyilvántartja, felügyeli, gondozza a Helyi Értéktárat, gondoskodik annak nyilvánosság részére történő hozzáférésről. A Bizottság köteles folyamatosan vizsgálni, Zsombó Nagyközség területén fellelhető, megőrizendő értékeket, illetve gondoskodni azok helyi értéktárba történő felvétele irányt. A Bizottság köteles megvizsgálni, bármely magán- vagy természetes személytől, civil szervezettől érkező helyi érték, Helyi Értéktárba történő felvételre irányuló javaslatot. A vizsgálat keretében dönt a javaslat elfogadásáról, ebben az esetben gondoskodik a helyi érték helyi értéktárba történő felvételéről ellenkező esetben a javaslatot elutasítja.
 
A Bizottság tagjai: Ferenczi Ildikó, Földiné Fülöp Katalin, Gyuris Zsolt, Lajkó Antal és Rafai Réka.
 
A települési értéktárban a következő szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:
    a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági   termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
 
A Helyi Értéktár felvételbe történő javaslatokat a jogszabály által előírt nyomtatványon  kell bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban dr. Sziromi Márta jegyzőnek.
Kapcsolódó dokumentumok
Javaslattételi lap helyi értéktárba
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak