Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Támogató Szolgálat

2011. január 1-től Bordány község gesztorsága alatt - az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ intézmény szakmai irányítása alatt - megkezdte működését a támogató szolgálat Zsombó közigazgatási területén is.

Támogató szolgáltatás célja:

A fogyatékkal élő személyeknek személyi segítés nyújtása annak érdekében, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb mértékben lakó-környezetükben valósuljon meg. Ez magában foglalja a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését és a lakáson belüli speciális segítségnyújtást.

Ellátottak köre:

Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal élő

· látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, halmozottan sérült, illetve autista személyek.

Támogató szolgáltatás feladata:

Személyi segítő szolgálat

· az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,

· a fogyatékkal élő ember személyi, higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítése,

· segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,

· segítségnyújtás a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős, kapcsolatokban egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.

Tanácsadás, információs szolgáltatás

· a fogyatékkal élő személyeket érintő szolgáltatásokról, juttatásokról, jogokról információ-nyújtás, ehhez megfelelő adatbázis létesítése, folyamatos frissítése és bővítése. Információ hiányában az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvétel segítése. Szükség szerint tanácsadás, ügyintézés (pl. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb.).

Szállító szolgálat

· Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

HÉTFŐ:                   7:00-8:00   16:00-17:00

KEDD:                      7:00-8:00   16:00-17:00

SZERDA:                 7:00-8:00   16:00-17:00

CSÜTÖRTÖK:         7:00-8:00   16:00-17:00

PÉNTEK: 
                 Nincs ügyfélfogadás

A szolgáltatás iránt érdeklődők Magonyné Kudik Editet keressék ügyfélfogadási időben, Zsombó, Alkotmány utca 6. szám alatt vagy telefonon az 595-574 számon.

Magonyné Kudik Edit

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak