Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Szervezeti, személyi adatok

1.) A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége ( telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.

7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei (postai címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levélcím), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke. --> Nincs az önkormányzatnak ilyen. 

8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége  (postai címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levélcím), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

Zsombói Hírmondó

kiadó: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár (Zsombó, Alkotmány utca 1.)

felelős kiadó és szerkesztő: Ferenczi Ildikó intézményvezető
 

11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. 

           Szegedi Törvényszék

6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Tel: 06-62/562-500

Fax: 06-62/549-484

szegeditorvenyszek.birosag.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

6701 Szeged, Pf.: 1096.

www.csmkh.hu

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak