Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Központi címregiszter hirdetményei – KCR

Tisztelt Zsombói Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük alábbi ingatlanoknak:

·       a beépítésre szánt területen fekvő teleknek,

·       a beépítésre szánt területen fekvő telken létesített

-        épületnek,

-        épületen belül található lakásnak,

-        önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,

·       a beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

-        épület,

-        önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,

annak a telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv a cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

·       településnév,

·       postai irányítószám,

·       közterületnév,

·       közterületjelleg,

·       házszám,

·       ha azonos házszám alatt egynél több van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele,

·       ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatók önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és

·       ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

Új cím képzésére már csak a KCR szabályainak megfelelő módon kerülhet sor. A már meglévő címek felülvizsgálata a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni és szükség esetén címkezelést (módosítást, törlést) lefolytatni. A valós címadatok megállapításához sor kerül az ingatlan- és lakcímnyilvántartás eddigi adatainak, az ingatlanok tényleges elhelyezkedésének, az ingatlanokon lévő épületek, továbbá az épületeken belül lévő szintek és ajtószámok jele megfelelőségének vizsgálatára, dokumentumok (társasház/lakásszövetkezet döntését rögzítő közgyűlési határozat, alapító okirat, alaprajz, társasház/lakásszövetkezet képviseletére jogosult személy, ingatlan-tulajdonos nyilatkozata, stb.) beszerzésére.

A zsombói címnyilvántartás kezeléséről Zsombó Nagyközség Jegyzője nevében Némethné Glasza Melinda köztisztviselő gondoskodik (címe: Zsombói Polgármesteri Hivatal, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. szám, tel.: 62/595-555, email cím: nemethne.ph@zsombo.hu). A címek változásáról a Hivatal az érintett lakókat, lakóközösségeket értesíti. A címkezeléssel érintett címekről a szolgáltatók és hivatalok, továbbá más érdeklődők Zsombó Nagyközség honlapján www.zsombo.hu közzétett valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztett és folyamatosan frissítésre kerülő listából szerezhetnek tudomást.

A költözéssel nem járó címváltozás miatt a lakcímkártyák cseréje a Zsombói Polgármesteri Hivatalban a 7. számú irodahelyiségben történik ügyfélfogadási időben: hetfő: 8.00 - 15.30, kedd 8.00 - 18.00, csütörtök 8.00 - 15.30. A lakcímkártya cseréje a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Kormányablak helyiségében (6782 Mórahalom, Millenium sétány 17.) is intézhető.

A címek felülvizsgálata megkezdődött. A felülvizsgálat az érintettek társasházi közös képviselő/lakásszövetkezet elnökök, ingatlan-tulajdonosok, stb. felülvizsgálatba való bevonása nélkül nem megoldható, ezért ezúton is kérjük a felülvizsgálatba bevonásra kerülők együttműködését, továbbá a Tisztelt Lakosság és a címváltozás által érintettek megértését.

 

Zsombó, 2017. május 01.

 

 Tisztelettel:

                                                                                                                                       Dr. Csúcs Áron

                                                                                                                                              jegyző

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Táblázat

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak