Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Önkormányzati hírek
39

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatással egybekötött, rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2013. október 28. (hétfő) 8:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Zsombó Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 9-i ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló 17/2013. (X.10.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében a Képviselő-testület kérelemre, egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként tűzifa támogatást nyújt azon szociális rászorultaknak, akik háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén annak 120 %-át (34.200,- Ft).

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2013. október 9. (szerda) 18:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2013. szeptember 27. (péntek) 8:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2013. augusztus 30. (péntek) 8:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem

2013. június 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben, a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI.30.) Korm. rendelet.

Zsombó Nagyközség jegyzőjeként, mint a Zsombói Helyi Választási Iroda vezetője, Zsombó Nagyközség közigazgatási területén működő szavazóköröket az alábbiak szerint alakítom ki:
- Zsombó Nagyközség, Csongrád Megye 02 számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez (a továbbiakban: OEVK) tartozik.
- Szavazókörök száma: 3.

Jótékonysági est 2013. április 28-án 18:00 órától a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban

A nyomtatványok menüpontban olvasható a gépjármű tulajdonjog átjegyzés 2013. február 1-től hatályos dokumentumainak tartalmi követelményrendszere!
39
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak