Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
TOP-2.1.3-16-CS1 -2019-00006
Pályázó neve: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Szerződés száma: TOP-2.1.3-16-CS1 -2019-00006

Támogatás összege (Ft) 200 000 000
Összköltség (Ft) 200 000 000
Biztosítéknyújtásra köteles Nem
A projekt megvalósításának kezdete 2020.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.11.15.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2021.12.31.
Nyilatkozat tevő
Szerződéstervezet elfogadásának dátuma
Az eredeti hatálybalépés dátuma 2020.06.26.
A legutóbbi szerződésmódosítás hatálybalépés dátuma 2021.01.08.

 A tervezett fejlesztés rövidtávon elsősorban a kár megelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását.

A tervezett fejlesztés egyben a meglevő lakókörnyezet épített környezetére is pozitívan hat, ugyanis a csatornák burkolása és helyreállítása javítja a településképet.

A tervezett fejlesztés megfelel TOP-2.1.3-16 Felhívás 3.1.1 A) célrendszerének, azaz a pályázat keretében belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója valósul meg a csapadékvíz gazdálkodás céljának figyelembevételével. Ezen belül megfelel a 3.1.1 A) b) pontnak, azaz elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása valósul meg.

A csatornák tervezett megvalósítandó hossza: 1.0 km.
A fejlesztés keretében egy csapadékvíz tározó is megépítésre kerül, melynek tervezett térfogata: 25.930 m3

Jelen tervezési terület a nyílt csapadékárkok tekintetében 9 db külön helyrajzi számmal rendelkező belterületi önkormányzati ingatlant (területet) érint, a záportározó kialakítása előzetesen megvásárolt és telekalakítással létrejövő 1 db külterületi önkormányzati ingatlant érint.

A betervezett csatornaszakaszok közvetlenül 107 db ingatlan állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg.

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak