Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző álláslehetőség
A Zsombói Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony 2020. október 15. napjától 2022. október 14. napjáig

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Ellátandó feladatok:

 • vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • tárgyi eszköz nyilvántartás karbantartása, vezetése
 • vagyonkataszter felülvizsgálata, vezetése
 • leltározási tevékenység előkészítése, leltár lebonyolítása, kiértékelése
 • vagyonelemekkel kapcsolatos főkönyvi és analitikus könyvelés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), továbbá Zsombói Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 • főkönyvi könyvelési tapasztalat
 • önkormányzati gazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • államháztartási ismeretek, ASP rendszer ismerete
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, igényes és precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 • fényképes szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat részletes leírásával;  
 • iskolai végzettséget tanúsító dokumentumok másolata;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához;

kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

 • erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó Nagyközség Jegyzője (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (ZS/4791/2020), valamint a munkakör megnevezését (pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző).

A pályázat benyújtási határideje:2020. október 5. (beérkezés időpontja)

Az elbírálás határideje:2020. október 12.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. október 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Zsombó Nagyközség hivatalos honlapja - www.zsombo.hu – 2020. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki.

Felvilágosítás kérhető:személyesen vagy telefonon (62/595-551) dr. Sziromi Márta jegyzőnél

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak