Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Utcanév változások
Zsombó Község Képviselő-testülete 2009. november 6-i ülésén két utca elnevezésének megváltoztatásáról döntött.
A Felszabadulás utca visszakapta a korábbi nevét, 2009. november 15-től Andrássy útnak hívják.
A Temető utca neve Szent Mihály utcára változik 2009. november 15-től.

A döntés lakossági kezdeményezésre született. Az érintett ingatlantulajdonosok körülbelül 2/3-ának megkérdezésével a képviselő-testület tagjai által végzett közvéleménykutatás segítette a döntés meghozatalát. A lakosság túlnyomó többsége támogatta -a válaszadók 35% ellenezte- a változást.

A Polgármesteri Hivatal segíti a magánszemélyeket és a vállalkozásokat a utcanévváltozásból eredő ügyintézés terhének és a költségek jelentős részének átvállalásával.
Részleteket dr. Csúcs Áron jegyző úr tájékoztatója tartalmazza.


Gyuris Zsolt
polgármester

Tisztelt Lakosság!

 

 

Mint bizonyára értesültek róla, Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a Felszabadulás utca, valamint a Temető utca elnevezését. A Képviselő-testület döntése értelmében a Felszabadulás utca elnevezés, az Andrássy út elnevezést kapta, míg a Temető utca elnevezés,  Szent Mihály utca elnevezésre változik.

Az utcák elnevezésének módosításai az ott élő lakosokat, vállalkozásokat (egyéni és társas(cégek)), őstermelőket, szolgáltatókat, hivatalokat egyaránt érinti.

Az okmányok cseréjével kapcsolatban az alábbi segítséget nyújtja Zsombó Község Polgármesteri Hivatala.

 

1.   Lakcímkártya, személyi igazolvány (amennyiben valakinek régi típusú okmánya van), forgalmi engedély, egyéni vállalkozói igazolvány

 

      A Sándorfalvi Polgármesteri Hivatal okmányirodája meghatározott időpontokban (az időpontokról értesítést kapnak az érintettek) kitelepül a Polgármesteri Hivatalunkba, ahol a felsorolt okmányok cseréjét elvégzi. A felsorolt okmányok cseréje az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. értelmében illetékmentes! Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az okmányok cseréje csak abban az esetben illetékmentes, ha más adatot (pl.: nevet, vagy vállalkozó esetében tevékenységet stb.) nem kívánnak módosítani!!!

 

2.      Gazdasági társaságok cégnyilvántartás szerinti székhelyadatainak módosítása

 

A Hivatalunk hivatalból megkeresi a Cégbíróságot a cégnyilvántartás módosításával kapcsolatosan. Ehhez szükséges, hogy a gazdasági társaság vezetője (cégjegyzésre jogosultja) jelentkezzen a Hivatalunknál. Az eljáráshoz nem szükséges a társasági szerződés (alapító okirat) ügyvéd általi módosítása/ellenjegyzése. Az eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. értelmében illetékmentes! Felhívom a Tisztelt gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek figyelmét, hogy a cégnyilvántartásban a székhely módosítása csak abban az esetben illetékmentes, ha más adatot nem kívánnak módosítani!!! Amennyiben más adatot is kívánnak módosítani (pl.: tevékenységi kört bővíteni stb.), abban az esetben a társasági szerződés (alapító okirat) módosítása is szükséges, így az eljárás már nem illetékmentes!

 

3.      Tulajdoni lap, térkép módosítása

 

A Hivatalunk hivatalból megkeresi a Szegedi Körzeti Földhivatalt, hogy az elnevezések módosítását a Zsombó, Felszabadulás utcában és a Zsombó, Temető utcában található valamennyi ingatlan helyrajzi száma esetében vezesse át a nyilvántartásán. Az eljárás illetékmentes!!!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben az érintett utcákban lakó személyeknek máshol is található ingatlana, akkor a személyi adatok változásához ki kell tölteni a Hivatalunkban található formanyomtatványt (adatváltozás bejelentése). Ezt követően a Hivatalunk az összes bejelentő lapot együtt megküldeni a Földhivatalnak. Az eljárás illetékmentes!!!

 

4.      Õstermelői igazolvány

 

A Falugazdász (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) meghatározott időpontokban kitelepül a Polgármesteri Hivatalunkba, ahol az őstermelői igazolvány cseréjét elvégzi. Az őstermelői igazolvány cseréje illetékmentes! Felhívom a Tisztelt Õstermelők figyelmét, hogy az igazolvány cseréje csak abban az esetben illetékmentes, ha más adatot (pl.: bankszámlaszám stb.) nem kívánnak módosítani!!!

Felhívom a Tisztelt Õstermelők figyelmét, hogy a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalnál fennálló regisztrációjukat is módosítani kell. A módosításhoz, a Falugazdásznál (az őstermelői igazolvány cseréjével egyidőben) található adatlapot kell kitölteni, melyet utána a Hivatalunk megküldi a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalnak!!!

 

5.      Fundamenta szerződés

 

A szennyvíz beruházással kapcsolatos lakáselőtakarékossági szerződéseken szükséges címmódosítást a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat közreműködésével a személyes okmányok cseréjével egyszerre a Polgármesteri Hivatalban intézhetik.

 

6.      Adóhivatal

 

A magánszemélyek esetében semmi teendő nincs, hiszen az Okmányiroda hivatalból értesíti az APEH Igazgatóságát az utcanév módosításával kapcsolatosan.

Az egyéni vállalkozók, őstermelők, gazdasági társaságok vonatkozásában egységesen az APEH 09T201 számú formanyomtatványát kell kitölteni. A kitöltött nyomtatványokat a Hivatalunk egyszerre fogja beküldeni az APEH felé, ahol módosítják a nyilvántartásukat. Az eljárás illetékmentes!!!

 

7.      Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Vám- és Pénzügyőrség, Munkaügyi Központ, ÁNTSZ

 

Hivatalunk az érintett hatóságokat, államigazgatási szerveket hivatalból értesíti, ahol a módosítások átvezetésre kerülnek a nyilvántartási rendszereiken.

 

8.      Magyar Posta Zrt., Szerencsejáték Zrt., Démász Nyrt., Dégáz Nyrt., TMV, Invitel Zrt., T-Com, Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Rendőrség, Mentő, Tűzoltóság

 

Hivatalunk az érintett szolgáltatókat hivatalból értesíti, ahol a módosítások átvezetésre kerülnek a nyilvántartási rendszereiken.

 

Kérem az érintetteket, hogy amennyiben kérdésük van, forduljanak bizalommal Polgármesteri Hivatalunk munkatársai felé.

 

Zsombó, 2009. november 9.

                                                                                      Dr. Csúcs Áron

                                                                                              jegyző

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak