Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Bursa Hungarica 2011
Zsombó Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2011. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.

 


Zsombó Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2011. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat a következő tanévben megkezdeni kívánó fiatalok számára.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a felsőoktatási hallgatók pályázhatnak, akik:

  • Zsombó község területén állandó lakcímmel rendelkeznek,
  • hátrányos szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a jelenlegi nyugdíjminimum 250 %-át (71.250Ft), félárva fiatal esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500 Ft), árva fiatal esetében nincs jövedelemhatár,
  • és a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


A „B” típusú ösztöndíjra azok a fiatalok pályázhatnak, akik:

  • Zsombó község területén állandó lakcímmel rendelkeznek,
  • hátrányos szociális helyzetűek, a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a jelenlegi nyugdíjminimum 250 %-át (71.250Ft), félárva fiatal esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500 Ft), árva fiatal esetében nincs jövedelemhatár,
  • a 2010/2011-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,

  • és a 2011/2012-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján, illetve Zsombó Község hivatalos honlapján (www.zsombo/önkormányzat/polgármesterihivatal/nyomtatványok fülre kattintva).

Bővebb információért és pályázati űrlapért forduljanak a Polgármesteri Hivatalban dr. Sziromi Márta ügyintézőhöz (tel.:62/595-558)!

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak