Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatos információkról.

Tisztelt Választópolgárok!


A 2010. október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Településünkön a választások lebonyolításában az alábbi választási szervek működnek közre:

Helyi Választási Bizottság:
Tagjai: Dr. Tenke András elnök, Bálint Gáborné elnökhelyettes, Dr. Bodáné Dr. Bártfai Mária tag
Póttagok: Angyalné Dr. Kovács Julianna, Dr. Hajdú Márta
Ülései nyilvánosak. Helyük: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. (Polgármesteri Hivatal)

Helyi Választási Iroda:
Tagjai: Dr. Csúcs Áron vezető, Dr. Sziromi Márta helyettes, Horváth Ágnes, Stefkovicsné Nagy Ildikó, Szunyogné Székesi Beáta, Zsótérné Makra Ibolya
Beadványok átvétele, tájékoztatások: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. (Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben: (Hétfő: 8.00-15.30-ig, Kedd: 8.00-18.00-ig, Csütörtök: 8.00-15.30-ig, Szerdán és Pénteken az ügyfélszolgálat szünetel).

Szavazatszámláló Bizottságok:
Tagjai:

1.    szavazókör: Móra Gábor Csaba, Illés Zoltánné, Kovács Edina

2.    szavazókör: Mönichné Lajkó Mária, Horváth Ferencné, Illés István Antalné

3.    szavazókör: Szabó József Andrásné, Király Edit, Kálmán Ferenc

Póttagok:
Antal Aranka, Becherer Anikó, Csontos Lászlóné, Faragó-Mészárosné Lajkó Ildikó, Fodor Jánosné, Hódi Terézia, Jenei Sándor Józsefné, Kálmán Jánosné, Lajkó István Józsefné, Maróti Dezsőné, Vargáné Nacsa Beáta.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az szavazhat, aki

-    a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik és
-    a szavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik és
-    nagykorú és
-    magyar állampolgár, vagy az Európai Unió más tagállamának állampolgára, vagy menekült, vagy bevándorolt, vagy letelepedett.

Nem szavazhat, aki:
-    jogerős bírói ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll,
-    jogerős bírósági ítélet alapján közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,
-    szabadságvesztés büntetését tölti,
-    büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Kizárólag a névjegyzékben lévő választópolgár szavazhat és csakis személyesen!
A választópolgár a Szavazatszámláló Bizottság előtt személyazonosságát és lakcímét kell igazolnia.
Erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak:

-    lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi típusú”) vagy
-    lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
-    lakcímigazolvány és útlevél vagy
-    lakcímigazolvány és 2001. január 1-jét követően a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tartalmazza az érvényes lakcímet is, lakcímigazolvány bemutatása nem szükséges.

Azon választópolgárok, akik a fenti érvényes igazolványokkal nem rendelkeznek a választás napján (2010. október 3-án), választójogukat nem gyakorolhatják.
Annak érdekében, hogy az említett állampolgárok – szándékuk esetén – választójogukkal élhessenek, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elrendelte az okmányirodával rendelkező Polgármesteri Hivatalok részére, hogy a választást megelőző napon (2010. október 2-án) és a szavazás napján (2010. október 3-án) ügyeleti nyitva tartással nyújtsanak lehetőséget ideiglenes személyazonosító igazolvány és/vagy lakcímigazolvány kiállítására és átadására, valamint az okmányirodai átvétellel kért állandó személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya típusú vezetői engedély átadására.

Az a választópolgár, aki bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kapott igazolással szavazhat. Fontos szabály azonban, hogy igazolást csak a tartózkodási helyre lehet kérni és csak akkor, ha azt legkésőbb a választások kitűzését megelőző 30 nappal létesítették, azaz 2010. június 16-ig.

Településünkön a választópolgárok 3 szavazólapon adhatják le szavazataikat (polgármester választására szolgáló szavazólap, helyi önkormányzati képviselők választására szolgáló szavazólap és a megyei közgyűlés tagjainak választására szolgáló szavazólap).

1.    Polgármester választása

A polgármester választása során minden választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

2.    Helyi önkormányzati képviselők választása

Településünkön a törvényben meghatározott számú (6 fő) képviselőt választhatnak. A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat (6), ahány tagja a képviselő-testületnek lehet. (Kevesebb jelöltre lehet, többre nem lehet érvényesen szavazni!) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

3.    A megyei közgyűlés tagjainak választása

A választópolgár egy listára szavazhat. A listák, törvényben meghatározott számítási mód alapján, a kapott szavazatok arányában kapnak mandátumot. Nem szerezhet mandátumot az a lista, amelyre a leadott érvényes szavazatok száma nem érte el a listákra leadott összes érvényes szavazatok számának 5%-át, szervezet közös listája esetén 10%-át.

A mozgásában gátolt személy – írásbeli kérelemre – mozgóurnával történő szavazást kérhet. Az írásbeli kérelmeket a szavazás napját megelőzően a Helyi Választási Iroda vezetőjénél, a szavazás napján pedig az illetékes Szavazatszámláló Bizottságnál kell bejelenteni.

Kampány:
A választási kampány 2010. október 3-án 0000 óráig tart! Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos!

Eredmény:
A Helyi Választási Bizottság a Szavazatszámláló Bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt. A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a Helyi Választási Irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthető!

Amennyiben további kérdésük van, kérem forduljanak bizalommal a Helyi Választási
Iroda munkatársaihoz ügyfélfogadási időben, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.


Tisztelettel:

Dr. Csúcs Áron
jegyző, HVI vezetője

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak