Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Pályázati felhívás igazgatói állásra
Zsombó – Csólyospálos Községek Közoktatási Intézményi Társulásának Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a Zsombó-Csólyospálos Községek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási Intézményének igazgatói állására - és egyben a zsombói tagintézmény tagintézményvezetői álláshelyének - betöltésére pályázat kiírása 2011. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig szóló megbízással.


Pályázati feltételek:

- főiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógus végzettség;

- legalább 5 éves nevelési-oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat, előny az általános iskolában szerzett gyakorlat;

- pedagógus szakvizsga;

- illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint, vezetői pótlék mértéke a Kjt. szerint;

- B kategóriás jogosítvány;

-érdeklődni lehet Á. Fúrús Jánostól Csólyospálos község polgármestertől személyesen, vagy telefonon (77/486-049) és Gyuris Zsolttól Zsombó község polgármestertől személyesen, vagy telefonon (62/595-550);A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó község polgármestere (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).Pályázatnak tartalmaznia kell:

- pályázó szakmai önéletrajzát;

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

- oklevél és bizonyítványok másolatát;

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

- pályázó nyilatkozatát a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról.A pályázat benyújtási határideje:

2011. április 29. (beérkezés napja)Az elbírálás határideje: Zsombó – Csólyospálos Községek Közoktatási Intézményi Társulása Társulási Tanácsának 2011. júniusi ülése.A pályázatot a következő címre kell elküldeni:

Zsombó Község Polgármestere

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.Felvilágosítás kérhető:

személyesen, vagy telefonon Á. Fúrús János polgármestertől: 06-77/486-049, Gyuris Zsolt polgármestertől: 06-62/591-550.

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak