Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Pályázati felhívás
Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kós Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásának betöltésére, 2012. július 9. napjától 2017. június 30. napjáig szóló megbízással.

Pályázati feltételek:

-    főiskolán, vagy egyetemen szerzett pedagógus végzettség;
-    legalább 5 éves nevelési-oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat, előny az általános iskolában szerzett gyakorlat;
-    pedagógus szakvizsga;
-    illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint, a vezetői pótlék mértéke a pótlékalap max. 250 %-a;
-    B kategóriás jogosítvány;
-    érdeklődni lehet Gyuris Zsolttól Zsombó Község polgármestertől személyesen, vagy telefonon (62/595-550);

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó község polgármestere (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).

Pályázatnak tartalmaznia kell:
-    pályázó szakmai önéletrajzát;
-    az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
-    oklevél és bizonyítványok másolatát;
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
-    pályázó nyilatkozatát a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. július 4. (beérkezés időpontja)
Az elbírálás határideje: 2012. júliusi Képviselő-testületi ülés.

A pályázatot a következő címre kell elküldeni:
Zsombó Község Polgármestere
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Felvilágosítás kérhető:
személyesen, vagy telefonon Gyuris Zsolt polgármestertől: 62/591-550.
   

Zsombó Község Önkormányzata
    Képviselő-testülete

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak