Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Pályázati felhívás
Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére, 2012. március 1. napjától 2013. június 30. napjáig szóló megbízással.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- tizennyolcadik életév betöltése;
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
- magyar nyelvtudás;
- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzése;
- a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat;
kiemelkedő közművelődési tevékenység;
- illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) szerint;
- B kategóriás jogosítvány,
- felhasználó szintű számítástechnikai ismeret.

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó Község Polgármestere (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát eredetben;
- a pályázati feltételekben meghatározott végzettségeit tanúsító okiratok egyszerű másolatát
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját;
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:
a) a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
b) a pályázatnak nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
c) a benyújtott pályázatának tartalma közölhető-e harmadik személlyel.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31. (beérkezés időpontja)

Az elbírálás határideje: a Képviselő-testület 2012. február havi munkaterv szerinti ülése.

A pályázatot a következő címre kell elküldeni:
Zsombó Község Polgármestere
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Felvilágosítás kérhető:
Érdeklődni lehet Gyuris Zsolt polgármesternél személyesen, vagy telefonon (62/595-550).

Zsombó, 2011. október 26.

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak