Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Intézményvezetői munkakörre pályázat
Zsombó Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012.07.01-2013.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatói feladatainak ellátása, szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§         Főiskola, A Kjt-nek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a kultuális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet rendelkezései szerint,
§         közművelődési végzettségű és szakképzettségű feladatkörben, vagy felsőfokú szakirányú munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, bűntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar nyelvtudás, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti közművelődési intézményvezetői tanfolyami képesítés, kiemelkedő közművelődési tevékenység

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Felhasználói szintű Számítástechnikai ismeretek,
§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         A pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajza; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja; a pályázatban megjelölt végzettséget igazoló okiratok másolata; Nyilatkozat...arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul;...arról, hogy a pályázatának a nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul-e;...arról, hogy a pályázat tartalma közölhető-e 3. személlyel

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyuris Zsolt polgármester nyújt, a 62/595-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Zsombó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2012/U , valamint a munkakör megnevezését: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Zsombó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2012/U, valamint a munkakör megnevezését: József Attila Közösségi Ház és Könyvtár Igazgató.
§         Személyesen: Gyuris Zsolt polgármester, Csongrád megye, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot, a pályázat előkészítője által összehívott bizottsági javaslat kialakítását követően, a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár a feladatokat önálló intézményként látja el.

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak