Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Határozat
Zsombó községben megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása

Zsombó Község Helyi Választási Irodájának vezetőjeként megállapítom, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők választásán Zsombó községben megszerezhető mandátumok száma: 6.

Jelen határozat ellen annak közzétételétől számított 2 napon belül a Csongrád Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) lehet illetékmentes kifogással élni. A területi választási iroda vezetője a kifogásról 2 napon belül dönt.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 102. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-i lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát.

2010. évben a helyi választási iroda vezetője ezen kötelezettségének – figyelemmel az helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 24. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2010. július 14. napjáig tesz eleget.

Az Övjt. 24. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv közli a választási irodák vezetőivel a település lakosságszámát. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közlése szerint Zsombó község lakosainak száma 2010. január 1-jén 3.496 fő volt.

Az Övjt. 4. §-a értelmében a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A döntés Zsombó Község Önkormányzatának honlapján, valamint Zsombó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján való közzétételéről a mai napon intézkedem.

Határozatom az Övjt. 4. és 24. §-ain, a jogorvoslati jog a Ve. 102. § (3) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Ve. 102. § (1) bekezdésén, illetve az Övjt. 24. § (2) bekezdései határozzák meg.

Zsombó, 2010. július 5.

dr. Csúcs Áron

a Zsombói Helyi Választási Iroda vezetője

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak