Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Pályázati felhívás
A Zsombói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi és számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás

 

A Zsombói Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és munkaügyi feladatok

Ellátandó feladatok:

Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos számlázási feladatok (MENZA program és ASP rendszer), pénztárellenőri feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, az önkormányzati intézményekmunkaügyi feladatainak ellátása (KIRA-rendszer kezelése).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), továbbá Zsombói Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak irányadók.

Pályázati feltételek:

-       magyar állampolgárság;

-       cselekvőképesség;

-       büntetlen előélet;

-       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

-       Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

-       államháztartási ismeretek, ASP rendszer ismerete, KIRA-használata;

-       hasonló munkakörben való jártasság

-       felhasználó szintű számítástechnikai ismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

-       Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, jó kommunikáció, igényes és precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak kérelmezésének igazolása), amellyel a pályázó igazolja büntetlen előéletét, és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közszolgálati jogviszony létesítését kizárja;

-       fényképes, szakmai önéletrajz és motivációs levél;  

-       iskolai végzettséget tanúsító dokumentumok másolata;

-       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához;

kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat címzettje: Zsombó Nagyközség Jegyzője (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot  (ZS/1730/2019), valamint a munkakör megnevezését (pénzügyi és számviteli ügyintéző).

A pályázat benyújtási határideje:2019. május 10. (beérkezés időpontja)

Az elbírálás határideje:2019. május 24.

Felvilágosítás kérhető:személyesen vagy telefonon (62/595-551) dr. Sziromi Márta jegyzőnél




 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak