Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
ÁLLÁSHIRDETÉS
A Zsombói Bóbita Bölcsődébe konyhai kisegítőt keresünk!

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, Zsombói Bóbita Bölcsőde,  6792 Zsombó, Béke utca 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

a bölcsődébe szállított, fogyasztásra előkészített ételek előkészítése, mosogatás és az utómunkálatok ellátása. Takarítás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései illetve a 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet az irányadóak.

Jelentkezési feltételek: 8 általános, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a jelentkezéssel összefüggésben,  három hónapos próbaidő vállalása.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:  középiskola, hasonló munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben, hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről( speciális igazolás- Gyermekvédelem 2019., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény 10/A.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.)

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a jelentkezések elbírálását követően, de legkésőbb 2022.április 01.

A jelentkezéssel kapcsolatosan további információt Ráczné Horváth Henrietta bölcsődevezető, a 06/30-292-1641  telefonszámon nyújt.

A jelentkezés benyújtásának módja:

1.¸ postai úton, a Zsombói Bóbita Bölcsőde címére történő megküldésével (6792 Zsombó, Béke utca 4. ). 

2.¸   Elektronikus úton Ráczné Horváth Henrietta bölcsődevezető részére a bolcsode@zsombo.hu   e-mail címen keresztül.

3.,Személyesen: Ráczné Horváth Henrietta részére, Csongrád-Csanád megye, Zsombói Bóbita Bölcsőde, 6792 Zsombó, Béke utca 4.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt a jelentkező személyéről.

 

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak