Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Zsombói Hírmondó 2019. 09. hó

Korábbi számok »
Lápastói misézőhely

Zsombó nagyközségben a Lápastó dűlőben a Zsombó 038/101 helyrajzi szám alatt van a kereszt és a harang.

Zsombói 1950-ig Kiskundorozsma tanyavilága volt a községgé szervezéséig.

Lápastó feletti homokdombos erdőrészt az 1698 és 1702 között engedéllyel szőlőheggyé alakította Dorosma (Kiskundorozsma) Képviselő-testülete. Az erdőt kivágatták, a területet kb. 300 négyszögöles parcellákat alakítottak ki és örök áron eladták. A szőlő területeket a kialakított utakon lehetett megközelíteni minden gazdának. Egy parcella megmaradt üresen, ahova az új község felépítette a csőszházat, elébe a feszületet és a harangot. A szőlőhegy körüli terület volt a Baromjárás akkori nevén. Az állatoktól úgy védték meg a szőlőhegyet, hogy mély árokkal vették körül. A fő bejáró utat pedig szálfákkal, kerítéssel zárták el. Szigorúan büntették az esetleges állati kártételt.

Lápastó szőlőhegy egy önálló gazdasági egység volt. Maga gondoskodott területe őrzéséről és a hitbéli teendőkkel. A gazdák maguk közül úgynevezett öreggazdát választottak, aki a közösség érdekében eljárt.

Kiskundorozsmán valamelyik kocsmában csőszt választottak - előtte jelentős idővel a kisbíró dobszó mellett a lehetőséget kihirdette. A megválasztott csősz a közös épületben 1 szoba, 1 kamra épületben lakott családjával.

A hitbéli teendők nagyon fontosak voltak. A területet megszentelték és évenként egy nap, mégpedig a Szentháromság vasárnapján minden tulajdonos és családja részt vett a közös misén, majd azt közvető megbeszélésen, amely során az öreggazda számot adott a közösségi vagyon helyzetéről, valamint a szőlők közötti utakon, ahogy nevezték "közökön" lévő fűtermést elárverezték. Ez volt a közösség fő bevételi forrása.

1927-ben Zsombó tanyaközpontban, kb. 3 km-re templomot avattak. Akkor úgy határoztak, hogy a templomba mennek, ott jelennek meg a Lápastó szőlőhegyi gazdák. Jég verte el a szőlőhegyet. Megfogadták, hogy az évi Szentháromsági misét mindig megtartják a Lápostó szőlőhegyen. Innentől fogadalmi mise.

Az 1920-as évektől, a gazdasági válság időszakában 1929-től jelentősen megnőtt a szőlőhegyben megtelepedettek száma. 1949-től minden társadalmi szervezetet megszüntettek. Fokozatosan megszűnt az öreggazda szerepe is.

A csősz helyett a szőlőhegyben lakók” harangoztak, hogy jég ne legyen”, de gondozták a keresztet, harangot és mindig megtartották a misét.

Önkormányzati és egyházközségi összefogással pályázatból 2007-ben a kereszt és harang megújult, misézőhely került kialakításra. Megnőtt a látogatók száma. Előbb csak mise volt a Lápostói keresztnél Szentháromság vasárnapján. Felújították a régi hagyományt. Szentháromság vasárnapján Zsombó nagyközségben lévő templomban nincs mise, csak a Lápastó szőlőhegyben. Sőt egy évben felelevenítésre került, hogy a templomból kereszttel zarándokoltak gyalogosan a misére.

A Wesselényi Tanyai Népfőiskola Egyesület magáénak érezte előtte is a fogadalmi mise támogatását. Zsombó Nagyközség Önkormányzata anyagi segítségével Dr Vass Erika néprajzos szakértő (családi köteléke és meggyőződése alapján) vezetésével készült a film felhasználva régebbi szakértő felvételeit. Dr. Vass Erika nemcsak a szakértői, hanem utazási költségeit is díjmentesen végezte. A Népfőiskola tagjai önzetlen segítségével készült el a film.

A DVD címe: A csőszbértől a Szentháromság vasárnapjáig Fogadalmi mise Zsombón, az egykori szőlőhegyen.

Kiskunság szőlőhegyeiben, így (Zsombó 1950-ig Kiskundorozsma tanyavilága volt) Kiskundorozsmán is a szőlőhegyek önálló gazdasági és szellemi élet területeiként önálló köztestületként működtek. Az önállósággal rendelkező hegygazdaságokat is 1949-ben törvényileg megszűntették. Lápastó szőlőhegy megváltozott, de végig megőrizte kulturális, szakrális jellegét. A települési és egyházi Képviselő-testületek Zsombón ezt felkarolták. A körülményeket nemcsak felajánlással, önzetlen segítséggel, hanem pályázat útján is méltóvá tették. A fogadalmi mise átvészelte a nehéz időszakot. Ma már a mise szellemi közösséget összetartó ereje biztos.

Kapcsolódó galéria
1
Kapcsolódó videó
Lápastói mise- Szentháromság Vasárnapján a termés megmaradásáért tartanak misét Zsombón
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak