Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XX. évf. 6. szám

Korábbi számok »
TOP-2.1.3-16-CS1 -2019-00006
Kedvezményezett neve: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-CS1 -2019-00006

A szerződött támogatás összege (Ft)                      200 000 000 Ft

A támogatás mértéke                                               100%

A projekt megvalósításának kezdete                     2020.07.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje            2022.05.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:Zsombó Nagyközség Önkormányzata bruttó 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert csapadékvíz elvezetésre és helyben való hasznosításra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program során. A tervezett fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák, valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását.

A fejlesztés egyben a meglévő lakókörnyezet épített környezetére is pozitívan hat, ugyanis a csatornák burkolása és helyreállítása javítja a településképet. A projekt keretében a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója valósult meg a csapadékvíz gazdálkodás céljának figyelembevételével, 1166m elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésével. A fejlesztés Zsombó legkritikusabb területeit érintette: Andrássy út, Rákosi Jenő utca, Radnóti Miklós utca, Móra Ferenc utca, Alkotmány utca, Újhelyi utca, Gárdonyi Géza utca egyes szakaszai. A községben alapvetően nyílt árkos és mederelem burkolással kiépítés volt a cél az üzemelési költségek csökkentése, valamint a csatornák vízelvezetési kapacitásának a magas talajvíztől való függetlenítés érdekében. A fejlesztés keretében egy csapadékvíz tározó is megépítésre került, melynek térfogata: 22.280 m3. A kivitelezési munkálatok 2021. nyara és 2022. év eleje között valósultak meg. A projekt során a tározó alakján módosításokat végeztünk a helyi növényvilág megóvása és védelmének érdekében. A beruházás védelmet nyújt az elmúlt években tapasztalt hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíztől és az elöntésektől. A tározó kialakítása csapadékvíz elvezető rendszer további bővítésére is ad lehetőséget a későbbiekben. A betervezett csatornaszakaszok közvetlenül 107 db ingatlan állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg.

  

             

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak