Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XVIII. évf. 11. szám- Július

Korábbi számok »
FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatója
A Hulladékudvar zárva tartásával kapcsolatosan a következő tájékoztatást nyújtjuk.

  A  Hulladékudvar zárva tartásávalkapcsolatosan a következő tájékoztatást nyújtjuk.

Az üzemeltetéssel, újra-nyitással kapcsolatosan folyamatosan, heti rendszerességgel folynak a tárgyalások, elsősorban a jövőbeni üzemeltető cég személyéről annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi feltételeknek a szolgáltató megfeleljen.

Az eddigi szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési engedélyét a környezetvédelmi hatóság 2020. május 22-ei keltezésű határozatával visszavonta, tekintettel arra, hogy a hulladékudvar üzemeltetési engedélyéhez előírt feltételek a Kft. esetén már nem álltak fent, a cég az udvart március 11-én bezárta.

Jogszerűen minden esetben a lakossági kommunális hulladékszállítást végző cég, jelenleg az FBH-NP Nonprofit Kft. lenne jogosult a hulladékudvar üzemeltetésére, tekintettel arra a törvényi rendelkezésre, miszerint:

Az adott településen olyan közszolgáltató jogosult a hulladékudvar üzemeltetésére, aki a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.”

A korábbi hulladékudvart üzemeltető melletta jelenlegi közszolgáltatást ellátó cég,az FBH-NP Nonprofit Kft. iskifejezte azt, hogy megegyezés esetén, reális feltételrendszer mellettkész a hulladékudvar üzemeltetésére. Mindezért a Szolgáltatók és  Szeged Megyei Jogú Várostárgyalásokat folytat a hulladékudvar jövőbeni megnyitásának feltételeiről, lehetőségeiről, azonbanez idáig megállapodás nem született ez ügyben.

Tekintettel arra, hogy a hulladékudvar újra-nyitásával kapcsolatos tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, így annak pontos időpontjáról információt -felelősen- a Szolgáltató nem tud adni.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt szünetelő lomtalanítási probléma megoldására 2020.06.11-én ingyenes lomtalanítást és elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk Zsombó településen.

 

2020.06.02.-től ismételten igényelhető a lakosság részére az ingyenes házhoz menő lomtalanítás évi 2 alkalommal.

 

                  HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS IGÉNYLÉSE

 

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Lomtalanítási igényét a 79/524-821-es telefonszámon tudja jelezni, illetve az fbhnpkft@fbhnpkft.hu–email címen, illetve levélben az FBH-NP Nonprofit Kft. 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz. címen.

 

LEGKÖZELEBBI HULLADÉKUDVAROK

 

 6782 Mórahalom, 081/17 hrsz.                 

Nyitva tartása: Hétfőtől szombatig 8:00-16:00-ig

 

6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 0329/65 hrsz 

Nyitva tartása: Kedd és szerda 7:00-16:00-ig, megadott szombati napokon 8:00-12:00-ig továbbá (szeptember 19, október 17, november 17, november 14, december 12.)

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.   FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.

 

megnevezés

megjegyzés

mennyiségi korlát

nem veszélyes hulladékok

kis és nagy elektronikai hulladék

ép, összeszerelt  (pl.:híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó- mosogató- szárítógép)

max 200 kg

/év/ingatlan

lomhulladék

háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék)

max 1 m3/ év/ ingatlan

személyautó gumiabroncs

 -

max 4 db

/év/ingatlan

üveg csomagolási hulladék

kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőttes üveg )

nincs mennyiségi korlát

egyéb csomagolási hulladék  (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton)

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz, szennyeződés mentes műanyag csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz) szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok)

nincs mennyiségi korlát

síküveg

lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyílászáró keretétől és tokjától

100kg/év

/ingatlan

zöld hulladék

lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól mentes növényhulladék

max 1 m3/ év/ ingatlan

lakossági építési törmelék

lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett

max 1 m3/ év/ ingatlan

veszélyes hulladékok

használt sütő zsiradék, használt étolaj

háztartási felhasználásból származó

max 100 kg

/év/ingatlan

fénycső, izzó

ép állapotú

max 100 kg

/év/ingatlan

festékek csomagolásai

veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék (pl.: kiürült motorolaj flakon, kiürült festékes göngyöleg stb.)

max 100 kg

/év/ingatlan

maradék festék

háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós festék maradék)

max 100 kg

/év/ingatlan

növényvédő szerek csomagolásai

növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék (üres növényvédő szeres doboz)

max 100 kg

/év/ingatlan

maradék növényvédőszer

kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer maradék

max 100 kg

/év/ingatlan

szárazelem

 -

max 100 kg

/év/ingatlan

akkumulátor

ép, összeszerelt

max 100 kg

/év/ingatlan

veszélyesnek minősülő elektronika

Tv, bontatlan hűtőszekrény, monitor, számítógép

max 100 kg

/év/ingatlan

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló motorolaj hulladéka

max 100 kg

/év/ingatlan

Az ingyenesen elhelyezhető hulladékmennyiségeken felül keletkező hulladékok elszállítására térítés ellenében konténer rendelhető.

KONTÉNERRENDELÉS

5000 literes konténer igényelhető

Lakossági (rezsicsökkentett) díja: 15.450.- Ft+ ÁFA

Közületi díja: 15.474.- Ft+ ÁFA

Bérleti díj

Lakossági partnerek részére 2.500.-Ft + ÁFA / nap.

 közületi partnerek részére 2.500.- Ft + ÁFA / nap.

A napi díj minden megkezdett 24 órára vonatkozik. Az ürítés napja már nem számít bele.

 

A konténer igénylését csak írásos formában tudja Társaságunk elfogadni, melyet megtehet személyesen ügyfélszolgálatainkon, illetve e-mail formájában, a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hucímen.

 

 

Konténer igénylés esetén az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:

  • igénylő neve
  • felhasználási hely címe
  • igényelt konténer űrmértéke
  • tervezett ki és beszállítás dátuma
  • kapcsolattartási adatok

 

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak