Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Zsombói Hírmondó 2019. 09. hó

Korábbi számok »
Támogató Szolgálat

2011. január 1-től Bordány község gesztorsága alatt - az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ intézmény szakmai irányítása alatt - megkezdte működését a támogató szolgálat Zsombó közigazgatási területén is.

Támogató szolgáltatás célja:

A fogyatékkal élő személyeknek személyi segítés nyújtása annak érdekében, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb mértékben lakó-környezetükben valósuljon meg. Ez magában foglalja a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését és a lakáson belüli speciális segítségnyújtást.

Ellátottak köre:

Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal élő

· látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, halmozottan sérült, illetve autista személyek.

Támogató szolgáltatás feladata:

Személyi segítő szolgálat

· az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,

· a fogyatékkal élő ember személyi, higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítése,

· segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,

· segítségnyújtás a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős, kapcsolatokban egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.

Tanácsadás, információs szolgáltatás

· a fogyatékkal élő személyeket érintő szolgáltatásokról, juttatásokról, jogokról információ-nyújtás, ehhez megfelelő adatbázis létesítése, folyamatos frissítése és bővítése. Információ hiányában az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvétel segítése. Szükség szerint tanácsadás, ügyintézés (pl. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb.).

Szállító szolgálat

· Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

HÉTFŐ:                   7:00-8:00   16:00-17:00

KEDD:                      7:00-8:00   16:00-17:00

SZERDA:                 7:00-8:00   16:00-17:00

CSÜTÖRTÖK:         7:00-8:00   16:00-17:00

PÉNTEK: 
                 Nincs ügyfélfogadás

A szolgáltatás iránt érdeklődők Magonyné Kudik Editet keressék ügyfélfogadási időben, Zsombó, Alkotmány utca 6. szám alatt vagy telefonon az 595-574 számon.

Magonyné Kudik Edit

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak