Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 6. szám

Korábbi számok »
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Zsombói Polgárok!

Legutóbbi tájékoztatóm óta 7 alkalommal ülésezett a Képviselő-testület. A közérdekű döntésekről a következő tájékoztatást adom.

Tisztelt Zsombói Polgárok!
Legutóbbi tájékoztatóm óta 7 alkalommal ülésezett a Képviselő-testület. A közérdekű döntésekről a következő tájékoztatást adom.

1.       A helyi temető rendelet módosításra került a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtási rendeletének módosulása miatt. A változás lényege, hogy 2,5 m-ről 2 m-re csökkentették testtemetésnél a legkisebb talajvízszintet, tehát a korábban engedélyezettnél magasabb talajvízszint esetén is lehetőség van koporsós temetésre.
2.       Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a Sprint Zsombó SE labdarúgó egyesület 2007. tavaszi szezon alatti tevékenységéről. A községi focicsapat megnyerte a megyei III. osztályú bajnokságot. A kiváló eredmény feljogosítja az egyesületet, hogy a megyei II. osztályban induljon. A két osztály között a színvonalon és a presztízsen kívül az  alapvető különbségek a következők:
-          A másodosztályban induló csapatoknak kötelező két utánpótlás korosztályban csapatot indítani a megyei bajnokságban. Ezzel biztosítható a Zsombói Focisuli
Egyesületben évek óta sok gyermeket megmozgató, jó eredményeket elérő utánpótlás nevelésben részt vevő fiatalok folyamatos versenyeztetése, motiválása. Ennek a remélt hatása, hogy a felnövekvő fiatal generációkból minél kevesebben hagyjanak fel a szervezett mozgással.
-          A nevezési díjak és egyéb adminisztrációs költségek magasabbak, amely további erőfeszítéseket igényelnek a támogatóktól (közöttük az önkormányzattól is).
3.       Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet tervezetéről külön felhívás jelenik meg.
4.       Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendeletet alkotott a Képviselő-testület. A szabályozás szerint - az üzemanyag és az élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozó üzletek kivételével – vasárnaptól csütörtökig este 22:00- tól, péntek, szombat és munkaszüneti napok előtti napokon este éjféltől másnap reggel 6:00 óráig a kereskedelmi és vendéglátó üzletek zárva tartanak. Eseti jelleggel ezektől az általános szabályoktól külön engedéllyel el lehet térni. A rendelet teljes szövege a
www.zsombo.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatalban olvasható. További információt Dr. Nagy Péter jegyzőnél kaphatnak.
5.       A Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulat (továbbiakan: VGT) megkereséssel élt Zsombó Község Önkormányzata felé, amelyben kérte, hogy a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően vállalja át az önkormányzat a természetes személyek tulajdonában és használatában lévő területek után az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését. A vízgazdálkodási társulat üzemelteti, tartja karban a kiemelt jelentőségű belvízelvezető csatornák kivételével (Zsombót érintően a Kiskunmajsa-Dorozsmai csatrna) a településeken található állami tulajdonú belvízcsatornákat. A társulat az üzemeltetés költségeinek egy részét az államtól támogatás formájában, valamint pályázatokon, más részét a vízgazdálkodási törvény alapján a társulat működési területén földtulajdonnal, használati joggal rendelkező ingatlantulajdonosoktól szedi be. A társulat területén elhelyezkedő önkormányzatok közül mindössze kettő tudta átvállalni a lakosságtól ezt a terhet. A környező települések ingatlan-tulajdonosai a ’90-es évektől kezdődően fizetik ezt a földterületek nagyságának függvényében az évi néhány száztól néhány ezer forintig terjedő hozzájárulást.
A Képviselő-testület mérlegelve a lakosság és az önkormányzat teherbíró képességét úgy döntött, hogy 2007. évben ezt a terhet nem vállalja át a lakosságtól. A nyár folyamán a VGT a kivetéssel megkereste az ingatlan-tulajdonosokat és használókat. A kivetést követően a Polgármesteri Hivatalt sok lakos megkereste, amelyből az derült ki számunkra, hogy a VGT nyilvántartása pontosításra szorul. Kérem az érintetteket ha szükséges, az adatpontosítás érdekében keresse a levélben közölt elérhetőségek valamelyikén a társulatot.
6.       Döntött a Képviselő-testület az iskola két földszinti tantermének az újra parkettázásáról. A több mit 1 millió Ft értékű munka nyári szünetben elkészült, ezzel a balesetveszély elhárításra került.
7.       Döntött a Képviselő-testület az önkormányzati intézmények világításának korszerűsítéséről. A mintegy 8 millió Ft végösszegű beruházás a kormányzat „Szemünk Fénye Programja” keretében valósult meg. A bekerülési költséget az önkormányzat 7 év alatt bérleti díj formájában fizeti meg. A bérleti díjat a korszerűsítéssel elért megtakarításból fizetjük.
Három évvel ezelőtt elkészült az iskolai tantermek nagy részének a világítás korszerűsítése. A mostani beruházás eredménye egy korszerű, oktatáshoz, neveléshez, munkavégzéshez szükséges és szabványokban előírt megvilágítás, amely minden intézmény minden helyiségét érinti. A fényviszonyok javulása mellett önkormányzati szinten jelentős energiamegtakarítás érhető el. Ez a megtakarítás fedezi a bérleti díjat.
8.       Elfogadta a Képviselő-testület a rendezési terv módosításának tervezetét. A hatósági és a lakossági véleményezést követően a rendeletmódosítás előre láthatólag december – január körül várható.
9.       Több ülésen is foglalkozott a Képviselő-testület a helyi közbiztonság kérdésével.
A testület az újjáalakult polgárőrséget támogatásáról biztosította, és a képviselő-testület nagy része magánszemélyként be is lépett az egyesületbe. Az egyesület szeptemberben megkezdte a járőrözést. Bár a felbővült létszám nagyobb a hasonló polgárőr egyesületeknél megszokottaknál, az egy személyre jutó terhek csökkentése érdekében továbbra is várjuk a közbiztonságért tevékenykedni kívánókat polgárőrnek. Természetesen a működés feltételek biztosításában is szerepet vállal az önkormányzat. Ebben a jelentős anyagi áldozatvállalásban is várjuk a segítséget a Zsombó Közbiztonságáért Alapítványba.
Rendőrséggel kapcsolatos fejlemény, hogy községünk a szegedi Belvárosi Rendőrörs illetékességi területéről a szintén a Szegedi Rendőrkapitánysághoz tartozó Sándorfalvi Rendőrörshöz került átszervezésre. A szervezés kapcsán augusztus közepétől járőrként, majd októbertől körzeti megbízottként teljesít szolgálatot Hirsch Attila körzeti megbízott, aki elérhető a Zsombi hátoldalán publikált telefonszámon (Tündik Attila korábbi telefonszáma). Tündik Attila körzeti megbízott 15 év zsombói szolgálat után szeptember végétől szolgálati nyugállományba vonult. A település nevében az októberi Képviselő-testületi ülésen köszöntem meg a községünkért végzett munkáját. Attila helyi közbiztonsági tevékenységtől azonban nem szakad el, a polgárőrségben vállalt feladatot.
10.   Foglalkozott a Képviselő-testület az iskola és az óvoda 2006-2007. évi tanévének és a 2007-2008. tanév megkezdéséről szóló intézményvezetői beszámolókkal. Az év elején már jelzett az intézményeket érintő megtakarítási intézkedések elvégzése folyamatban van. A konkrét intézkedésekről és a tényleges eredményekről a többi intézménynél végrehajtott változások befejezését követően év végén tájékoztatom a lakosságot.
Ami viszont pozitív változás volt a lakossági közszolgáltatásokkal kapcsolatban, hogy az épület felújítását, átalakítását követően szeptemberben megkezdte működését az óvoda szervezetén belül a családi napközi. A családi napköziben a 2-3 éves gyermekek felügyeletét oldja meg az önkormányzat javítva a kisgyermekes édesanyák munkába visszahelyezkedési esélyeit.
11.   A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Kós Károly Álatalános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját, helyi tantervét, házirendjét és a Szervezeti és Működési Szabályzatát.
12.   Több ülésen is foglalkozott a Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működtetésében rejlő megtakarítási lehetőségekkel. Döntés született belső átszervezéssel az intézményi takarítás működtetéséről. A takarító kollégákat egy szervezeti egységben a Polgármesteri Hivatalban és részmunkaidőben a Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi Kft-ben foglalkoztatjuk tovább. Így lehetőség nyílik a hatékonyabb, rugalmasabb munkaszervezés mellett az önkormányzati szervezeten kívülre történő vállalkozással plusz források bevonására.
Döntés született továbbá a József Attila Művelődési Ház és a Könyvtár január 1-től történő szervezeti összevonására, a gazdálkodási jogkör módosítására és az összmunkaidő keret csökkentésére. Ezekkel a szervezeti intézkedésekkel kívánja megszüntetni a Képviselő-testület a párhuzamos gazdálkodási tevékenységeket, és segíteni a két feladat egy intézményben történő ellátásával javítani a munka hatékonyabb elvégzését, a szolgáltatások átgondolását.
13.   A Képviselő-testület a következő tanévben is részt vesz a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban amelyről a községi honlapon és a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak részletes tájékoztatást.
14.   A Képviselő-testület döntött az iskola lapostetős épületszárnya évek óta beázással érintett részének szigeteléséről. A teljes tető szigetelése jelenleg nem célszerű, mert pályázat előkészítése van folyamatban, amelynek része a lapostető beépítése is. A beázással érintett tetőrész szigetelése viszont halaszthatatlan.
15.   A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött a József Attila Művelődési Ház részbeni belső felújítására, új funkciókkal bíró közösségi tér („ezerarcú kisterem”) kialakítására. A pályázat sikeres volt. Ugyan nem a teljes összeget, de 2.100.000 Ft-ot nyertünk erre a célra. A Képviselő-testület a ház hosszú távú működését biztosító koncepcionális átgondolást követően valósítja meg a pályázatot, amelynek véglegesé válása után részletes tájékoztatást adunk.
16.   A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött a József Attila Művelődési Ház akadálymentesítésére és részbeni belső felújítására.
17.   A bezárt települési hulladéklerakó rekultivációjára történő pályázat előkészítése érdekében döntött a Képviselő-testület egy erre a célra hivatott társulásban való részvételről.
Egyéb közérdekű önkormányzati témák:
-          Járdaépítés: Sikeres regionális pályázatnak, az önkormányzat hozzájárulásának és az érintett lakosság anyagi hozzájárulásának köszönhetően a Felszabadulás utca teljes hosszán, mindkét oldalon járdarekonstrukciós munkák kezdődtek. Tervezett befejezés 2007. november vége. Az eredmény terveink szerint egy a teljes hosszban használható, növényzet belógásától és jelentős hibáktól mentes összefüggő 1,2 – 1,5 m széles járda lesz.

-          Hulladékudvar kialakítása: Megkezdte a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. az ISPA pályázaton nyert hulladékudvar kialakítását a volt hulladéklerakó területén. A munka befejezését március végére tervezik. Az eredmény egy olyan objektum lesz, ahová a lakosság a szelektíven gyűjtött nem kommunális hulladékát a nyitvatartási időben beszállíthatja. A részletekről nyitás előtt tájékoztatást adunk. Aki kedvet érez a hulladékudvar üzemeltetésében történő munkavállalásra kérem érdeklődjön a polgármesteri hivatal titkárságán.
-          Tárgyalásokat folytatunk a busz végállomás Temető utcába történő áthelyezésére. A terveket lakossági fórumon egyeztettük az érintett utcák lakóival, akik támogatták az elképzelést. A buszöböl kialakítása 2007. novemberben lesz, és a következő menetrend módosítást követően (2007. december) minden zsombói végállomású busz a központi megálló után a Felszabadulás utcán elhalad a Temető utcáig. Az itt kialakításra kerülő buszmegállóban lesz a végállomás. Ugyaninnen indulnak a járatok Szeged irányába a József Attila és a Jókai utcákon keresztül.
-          Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2008. évi Munkatervére vonatkozó esetleges javaslatait (a tárgyalásra javasolt napirend tárgyának meghatározása; ha van javasolt hónap a tárgyalásra; további információ az előterjesztést készítő számára) november 20 – ig juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.

                                                     Tisztelettel:
                                                                              Gyuris Zsolt
                                                                              polgármester

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak