Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Zsombói Hírmondó 2019. 09. hó

Korábbi számok »
Helyi értéktár
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, illetve a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján bárki javaslatot tehet a helyi értéktárba történő felvétel iránt. A jogszabályok felhatalmazása alapján létrejött Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a Helyi Értéktárba kerülő helyi értékek meghatározásáról, nyilvántartja, felügyeli, gondozza a Helyi Értéktárat, gondoskodik annak nyilvánosság részére történő hozzáférésről. A Bizottság köteles folyamatosan vizsgálni, Zsombó Nagyközség területén fellelhető, megőrizendő értékeket, illetve gondoskodni azok helyi értéktárba történő felvétele irányt. A Bizottság köteles megvizsgálni, bármely magán- vagy természetes személytől, civil szervezettől érkező helyi érték, Helyi Értéktárba történő felvételre irányuló javaslatot. A vizsgálat keretében dönt a javaslat elfogadásáról, ebben az esetben gondoskodik a helyi érték helyi értéktárba történő felvételéről ellenkező esetben a javaslatot elutasítja.
 
A Bizottság elnöke: Kálmán Ferenc, a tagjai: Bátki-Fazekas Zoltán, Gyuris Zsolt, Hajdu Lajos, Lajkó Antal és Sipos Mihály.
 
A települési értéktárban a következő szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:
    a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági   termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
 
A Helyi Értéktár felvételbe történő javaslatokat a jogszabály által előírt nyomtatványon  kell bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban dr. Csúcs Áron jegyzőnek.
Kapcsolódó dokumentumok
Javaslattételi lap helyi értéktárba
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak