Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Zsombói Hírmondó 2019. 09. hó

Korábbi számok »
Központi címregiszter hirdetményei – KCR

Tisztelt Zsombói Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük alábbi ingatlanoknak:

·       a beépítésre szánt területen fekvő teleknek,

·       a beépítésre szánt területen fekvő telken létesített

-        épületnek,

-        épületen belül található lakásnak,

-        önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,

·       a beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

-        épület,

-        önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,

annak a telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv a cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

·       településnév,

·       postai irányítószám,

·       közterületnév,

·       közterületjelleg,

·       házszám,

·       ha azonos házszám alatt egynél több van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele,

·       ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatók önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és

·       ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

Új cím képzésére már csak a KCR szabályainak megfelelő módon kerülhet sor. A már meglévő címek felülvizsgálata a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni és szükség esetén címkezelést (módosítást, törlést) lefolytatni. A valós címadatok megállapításához sor kerül az ingatlan- és lakcímnyilvántartás eddigi adatainak, az ingatlanok tényleges elhelyezkedésének, az ingatlanokon lévő épületek, továbbá az épületeken belül lévő szintek és ajtószámok jele megfelelőségének vizsgálatára, dokumentumok (társasház/lakásszövetkezet döntését rögzítő közgyűlési határozat, alapító okirat, alaprajz, társasház/lakásszövetkezet képviseletére jogosult személy, ingatlan-tulajdonos nyilatkozata, stb.) beszerzésére.

A zsombói címnyilvántartás kezeléséről Zsombó Nagyközség Jegyzője nevében Némethné Glasza Melinda köztisztviselő gondoskodik (címe: Zsombói Polgármesteri Hivatal, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. szám, tel.: 62/595-555, email cím: nemethne.ph@zsombo.hu). A címek változásáról a Hivatal az érintett lakókat, lakóközösségeket értesíti. A címkezeléssel érintett címekről a szolgáltatók és hivatalok, továbbá más érdeklődők Zsombó Nagyközség honlapján www.zsombo.hu közzétett valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztett és folyamatosan frissítésre kerülő listából szerezhetnek tudomást.

A költözéssel nem járó címváltozás miatt a lakcímkártyák cseréje a Zsombói Polgármesteri Hivatalban a 7. számú irodahelyiségben történik ügyfélfogadási időben: hetfő: 8.00 - 15.30, kedd 8.00 - 18.00, csütörtök 8.00 - 15.30. A lakcímkártya cseréje a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Kormányablak helyiségében (6782 Mórahalom, Millenium sétány 17.) is intézhető.

A címek felülvizsgálata megkezdődött. A felülvizsgálat az érintettek társasházi közös képviselő/lakásszövetkezet elnökök, ingatlan-tulajdonosok, stb. felülvizsgálatba való bevonása nélkül nem megoldható, ezért ezúton is kérjük a felülvizsgálatba bevonásra kerülők együttműködését, továbbá a Tisztelt Lakosság és a címváltozás által érintettek megértését.

 

Zsombó, 2017. május 01.

 

 Tisztelettel:

                                                                                                                                       Dr. Csúcs Áron

                                                                                                                                              jegyző

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Táblázat

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak