Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
2018. november

Korábbi számok »
Választási tájékoztató

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ I.

Tisztelt Választópolgárok!

 

I. A Választójog

 

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2018. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták a választás napja: 2018. április 8. vasárnap. A szavazás 600 órától 1900 óráig tart.

A választási törvényre való tekintettel, a választási határidők és részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kívánom Önöket tájékoztatni két részben.

A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakóhelyhez, azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja – korlátozott mértékben ugyan – a választójogot.

Nem rendelkezik választójoggal(aktív és passzív egyaránt) az,

 • akit a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  1. pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  2. pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható,aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.

Aktív választójog:

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár

-     a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és

-     egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár

-     a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és

-     nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkezőválasztópolgárok (pl.: a határon túli magyarok) egy pártlistára szavazhatnak.

 

 

II. A Névjegyzék

 

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől (a továbbiakban: jegyző), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

 1. a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik;
 2. fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
 3. a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.

 

Az erről szóló kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani. 

A nemzetiségi regisztráció

 

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogállásáról törvényben felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre

 • a nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy
 • az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.

 

Fontos, hogy a választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.

Lehetősége van a választónak, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint a névjegyzékben nemzetiségként szereplő választópolgár az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát bármikor módosíthatja.

 

A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség

 

A fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése alapelvének érvényesítése érdekében a választási törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, hogy a választójogának gyakorlásához szükséges speciális segítséget igényeljen.

 

A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony tájékoztatását szolgálja, hogy a szavazás helyét és idejét is tartalmazó értesítőt számukra – kérésükre – Braille-írással kell elkészíteni, a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása pedig lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot.

 

A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása

 

A választási iroda a választási törvény alapján a jelölő szervezet, a jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján, vagy személyesen felkereshessék.

 

A választópolgár viszont megtilthatja a névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását, illetve a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásában található adatainak a kiadását.

 

A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2018. február 9. és február 19. között küldte meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2018. április 6. 16.00 óráig) a jegyzőnél bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének adatait. A megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. A betekintés lehetősége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre. A megtekintés nem az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai rendszerben, monitoron történik.

 

1.)  Mozgóurna igénylése

      Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

2.)  Átjelentkezés

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2018. április 6.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Magyarán, mintha otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna!

3.)  A külképviseleti névjegyzék

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2018. március 31.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Magyarán, mintha otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna!

 

 

III. Az Ajánlás

 

Ahogy azt már az előző országgyűlési választáson is megszokhatták az ajánlószelvények helyett bevezetésre került az ajánlóívek fogalma.

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki legalább ötszáz választópolgár ajánlását az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjti. Ajánlóíven ajánlásokat legkorábban 2018. február 19-től lehet gyűjteni, azonban a jelölt-jelölteknek legkésőbb március 5-éigkell összegyűjteniük az induláshoz szükséges ötszáz érvényes ajánlást. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat!

Az egyéni választókerületben képviselőjelölt

 • párt jelöltjeként, két vagy több párt közös jelöltjeként vagy
 • független jelöltként indulhat.

Pártlistát az a párt állíthat, amely

 • legalább 9 megyében és a fővárosban,
 • legalább 27 egyéni választókerületben

önálló jelöltet állított.

 

 

IV. A Kampány

 

Fontos változások történtek a kampány szabályozásában is. A kampányidőszak a szavazást megelőző 50. naptól (2018. február 17.)a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2018. április 8-án 19.00 óráig) tart. Ahogy már az előző országgyűlési választáson is megszokhatták, megszűnt a korábban a szavazás napján 0 órától 19 óráig fennálló kampánycsend, ehelyett egy speciális szabályt (nem csupán időbeli, hanem azzal egyidejűleg területi korlátozást) tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

 

Plakátkihelyezés szabályai:

Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni TILOS!

Plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 

V. A Szavazatszámláló Bizottság

 

A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) választott tagjait a jegyző javaslatára a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg – legkésőbb a szavazást megelőző 20. (2018. március 19.) napig.

Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az SZSZB-k munkáját a korábbi évek gyakorlatának megfelelően delegált tagok is segíthetik. Delegált tagot az SZSZB-be a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt legkésőbb a választást megelőző 16. napig 2018. március 23-án 16.00 óráig jelentheti be. A független jelölt, jelölő szervezet(ek) szavazókörönként 2-2 tagot delegálhatnak az SZSZB-be!

 

A 2018. évi Országgyűlési választással kapcsolatos tájékoztatómat a Zsombói Hírmondó következő számában folytatom.

Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a hozzám, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

 

dr. Csúcs Áron

jegyző, HVI vezetője

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak