Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XX.évf 5. szám- 2022 június-július

Korábbi számok »
Új veszélyhelyzeti ügyfélfogadási rend a polgármesteri hivatalban

 Tisztelet Zsombói Lakosok!

Tisztelt Ügyfeleink!


A koronavírus járvány egyre gyorsuló terjedése és a helyi fertőzöttek számának növekedése miatt, a Zsombói Polgármesteri Hivatal vezetőjeként, a hivatal irányításáért felelős polgármester egyetértésével, 2021. december 9. napjától határozatlan időre új, veszélyhelyzeti ügyfélfogadási rendet vezetek be a Polgármesteri Hivatalban. Az új rend célja a fertőzés átadásának megelőzése az ügyfelekkel való személyes kapcsolatok számának minimálisra csökkentésével.

A hivatal dolgozói zárt ajtók mögött végzik munkájukat, fogadják hívásaikat, olvassák leveleiket, intézik az Önök ügyeit. Munkatársaim telefonon vagy e-mailben nyújtanak tájékoztatást a lehetséges ügymenetről, szükség esetén kérelem nyomtatványt juttatnak el Önökhöz, amit kitöltve visszaküldhetnek elektronikus úton (hivatali kapun vagy e-mailben) vagy bedobhatják a hivatal falán található postaládába.

Személyes ügyfélfogadásraelsősorban anyakönyvi ügyekben (házasságkötés, születés vagy haláleset bejelentése), hagyatéki ügyben leltár felvétele céljából, továbbá temetés intézése, befizetése céljából van lehetőség, kizárólag az ügyintézővel telefonon előzetesen egyeztetett időpontban. A hivatalba ekkor is csak maszkban szabad belépni. Kérjük, hogy betegen, lázasan semmiképpen ne jöjjenek.

Kérem, hogy a gyermekétkeztetési díjakat lehetőség szerint átutalással teljesítsék a gyermekétkeztetési számlán szereplő számlaszámra:

10402805-50526549-57481005 (Bóbita Bölcsőde)

10402142-50494851-53561000 (Nefelejcs Katolikus Óvoda, SZIKAI)

Kérem azokat a szülőket, akik nem tudnak folyószámlára utalni, jelezzék ezt telefonon (62/595-563, 62/595-554) Szabó Vanessza vagy Móra Anita ügyintézőknek, akik tájékoztatást adnak a csekken vagy személyesen a pénztárban történő befizetés egyedi lehetőségéről.

 

Telefonszámok és e-mail címek:

adóügyek (Nyári-Tolnai Andrea

Longa Ádám)                                                                      62/595-563            ado@zsombo.hu                 

anyakönyvi ügyek (Némethné Glasza Melinda)                                        62/595-559            nemethne.ph@zsombo.hu

szociális és hagyatéki ügyek (Fülöpné dr. Nagypál Dalma)                    62/595-559            szocialis.ph@zsombo.hu

hagyatéki ügyek (Horváth Ágnes)                                                              62/595-576            horvath.ph@zsombo.hu

temetkezés és pénztári befizetés (Móra Anita)                                         62/595-563            gazdalkodas4@zsombo.hu

kifüggesztések (Barna Péter)                                                                     62/595-558            barna.ph@zsombo.hu

műszaki ügyek (Mészáros Sándor)                            62/595-557 vagy 20/210-5775         meszaros.ph@zsombo.hu

közterület-használat (Adai-Simon Tibor)                                                   20/459-6985          adai.ph@zsombo.hu

pályázati ügyek (Németh Tamás)                                                              62/595-562            palyazat@zsombo.hu

titkárság (Pálfi Bernadett)                                                                           62/595-569            titkarsag@zsombo.hu

jegyző (dr. Sziromi Márta)                                                                           62/595-551            jegyzo@zsombo.hu

 

Munkatársaim és magam nevében köszönöm együttműködésüket és türelmüket.

 

                                                                                                                                     dr. Sziromi Márta

                                                                                                                                             jegyző

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak