Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XIX. évf. 3. szám- November

Korábbi számok »
Tűzifa pályázat
Zsombó Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifa támogatásra

Zsombó Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt pályázaton támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.

Szociális tűzifa támogatásban részesülhetnek azok aZsombó nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászorultak, akiknek háztartásában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 71.250 Ft-ot.

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:

  • az aktív korúak ellátása keretébenfoglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők;  
  • időskorúak járadékában részesülők;
  • települési támogatásban (különösen lakásfenntartási támogatásban) részesülők;
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

A benyújtás határideje:2021. november 30.

A határidő után érkező kérelmeket nem áll módunkban elbírálni.

A támogatást igénylő a polgármesteri hivatal által elkészített formanyomtatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány beszerezhető Zsombó nagyközség honlapjáról (www.zsombo.hu) vagy személyesen polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél (6. iroda),

ügyfélfogadási időben:       hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.30

                                            kedden: 8.00-18.00,

illetve a Szociális Szolgáltató Központban (Zsombó, Alkotmány u. 6.) a családsegítőknél.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a támogatás odaítélése nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével, a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

Kapcsolódó dokumentumok
Kérelem undefined
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak