Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XIX. évf. 1. szám- Február

Korábbi számok »
Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök felülvizsgálata és megújítása

 Tisztelt zsombói lakosok és egyeztető partnerek!

Zsombó nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek (helyi építési szabályzat, szabályozási-, szerkezeti tervek) teljes felülvizsgálata és új terv készítése van folyamatban.

Az eljárás a munkaközi tájékoztató szakaszba ért. Aszéles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében a teljes tervanyag közzétételével tájékoztatom a

  • Zsombó közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes és jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket,
  • a zsombói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket,
  • a zsombói székhellyel bejegyzett civil szervezeteket és 
  • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezeteket

arról, hogy a tervanyaggal kapcsolatban észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

Észrevételeiket, véleményüket 2021. március 8-án 16 óráigküldhetik meg, elektronikus úton, a titkarsag@zsombo.hue-mail címre vagy ügyfélkapus azonosítással a https://epapir.gov.hufelületen, az önkormányzati igazgatás témacsoporton belül a településképi és városépítési ügyek ügytípus kiválasztásával Zsombó Nagyközség Önkormányzatának címezve.

Azon zsombói lakosok, akik az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges eszközzel nem rendelkeznek, észrevételeiket megküldhetik postai úton, a Zsombó Nagyközség Önkormányzata, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. címre vagy bedobhatják a polgármesteri hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába is.

Minden esetben kérem feltüntetni nevüket és elérhetőségüket.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4.§ 26. pont rendelkezéseinek eleget téve az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le, továbbá a munkaközi tájékoztatás lakossági fórumát is elektronikus úton tartja oly módon, hogy a zsombo.hu honlapon közzéteszi a részletes szakmai tájékoztatót és 15 napot biztosít az észrevételek és javaslatok beérkezésére.  

A tervanyag a tervezői honlapról letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Zsombó” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban vagy a térképen Zsombóra kattintva)

 

Gyuris Zsolt

polgármester

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak