Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Zsombói Hírmondó 2019. 09. hó

Korábbi számok »
Tájékoztató
Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére

Az utóbbi időben rengetegen keresték Hivatalunkat, a téli rezsicsökkentésből kimaradó háztartásokkal kapcsolatban.

Az ügy előzménye volt, hogy az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet) szerint, a fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesültek a lakossági fogyasztók vagy fogyasztói közösségek.

A fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet) szerint, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesültek a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók.

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentésben nem részesülők részére nyújtandó támogatásról, a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött.

A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Vagyis semmilyen indokkal (pl. kórházi kezelés) nem fogadható be az igénybejelentő lap a határidőn túl.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz a 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. Fontos előírás az is, hogy a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) fogja ellenőrizni, hogy az igénybejelentést benyújtó háztartás korábban részesült-e a 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet, vagy a 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti rezsicsökkentésben.

A Katasztrófavédelem az ellenőrzésről vizsgálati összefoglaló adatlapot állít ki, melyet megküld a vizsgált háztartás helye szerint érintett önkormányzat részére. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, vagyis úgy adta be az igénybejelentését, hogy már részesült a téli rezsicsökkentésben, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie az igénybejelentővel szemben!

Az igénybejelentéssel kapcsolatban tájékoztatást és igénybejelentő lapot a honlapon (www.zsombo.hu) találnak, továbbá személyesen, vagy telefonon (62/595-559) kérhetnek Stefkovicsné Nagy Ildikó szociális ügyintézőtől.

 

Kapcsolódó dokumentumok
Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére
Igénybejelentő nyilatkozat
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak