Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XVIII. évf. 12. szám- Október

Korábbi számok »
Szociális tűzifa 2020
Zsombó Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifa támogatásra. Részletek a mellékletben.

A benyújtás határideje:2020. november 30.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt pályázaton támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.

A szociális tüzifa támogatásban részesülhetnek, azok aZsombó Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászorultak, akik háztartásában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a57.000 Ft-ot, egyedül élő esetén az 71.250 Ft-ot.

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:

  • az aktív korúak ellátása keretébenfoglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők;  
  • időskorúak járadékában részesülők;
  • települési támogatásban (különösen lakásfenntartási támogatásban) részesülők;
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

A benyújtás határideje:2020. november 30.

 

A támogatást igénylő kérelmét formanyomtatványon terjesztheti elő. A nyomtatvány letölthető Zsombó Nagyközség honlapjáról (http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/szocialis-tuzifa-2020), beszerezhető személyesen a Szociális Szolgáltató családsegítő munkatársainál (Zsombó, Alkotmány utca 6.)  vagy a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (Zsombó, Alkotmány utca 3., 6. iroda)

ügyfélfogadási időben:       hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.30

                                            kedden: 8.00-18.00.

 

A Szociális Szolgáltató családsegítő munkatársai munkaidőben szívesen segítenek a formanyomtatvány kitöltésében.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a támogatás odaítélése nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével, a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

 

dr. Sziromi Márta

jegyző

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak