Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
2018. november

Korábbi számok »
Szociális tűzifa 2018
FIGYELEM! Határidő módosítás.
2018. november 30-ig

Zsombó Nagyközség Önkormányzata pályázatot

hirdet szociálisan  hátrányos helyzetű

háztartások tűzifa támogatására

Támogatásban részesíthetők köre:

·         Zsombó Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak, akik háztartásában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 36000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 37000,-Ft-ot.

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek :

Ø      Az aktív korúak ellátásában

Ø      Időskorúak járadékában

Ø      Települési támogatásban ( különösen a lakásfenntartási támogatásban ) részesülő

Ø      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott

halmozottan hátrányos  helyzetű gyermeket nevelő család

A benyújtás határideje és módja

A benyújtás határideje: 2018. november 30.

A támogatást igénylő a polgármesteri hivatal által elkészített formanyomtatványon terjesztheti elő igényét.

A nyomtatvány beszerezhető:

 Zsombó Nagyközség  honlapjáról (www.zsombo.hu) letölthető, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél,( 6.szoba)

ügyfélfogadási időben:    hétfőn és csütörtökön: 8.00-15.00

                                          kedden: 8.00-18.00

A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.         

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével, a támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

Kapcsolódó dokumentumok
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak