Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XX. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Szent Imre Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Tájékoztatása
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!

 

az általános iskolai beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-tól 19.00-ig

2019. április 12. (péntek) 8.00-tól 18.00-ig

 

a beiratkozás helye: az iskola titkársága

Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:

·               a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

·               az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát: óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye – ezeket a dokumentumokat a Nefelejcs Katolikus Óvodába járók esetén az óvoda intézi

·               a gyermek TAJ kártyáját

·               a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

·               a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)

·               a NEK azonosítót tartalmazó lapot – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges

·               nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)

·               a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosítási igazolványát

Zsombó, 2019. március 12

                                                                                            Pálmai Péter

                                                                                                 igazgató

Kapcsolódó dokumentumok
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak