Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
2018. április

Korábbi számok »
Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Tűz van, Babám!

Tisztelt Zsombói Lakosok!

A Zsombói Hírmondó legutóbbi számában már foglalkoztam a szabadtéri tűzgyújtás szabályaival. A cikk megjelenése óta rengeteg lakossági jelzés érkezett hozzám tűzgyújtással kapcsolatban. Ezért a mostani cikkemmel szeretném ismételten nyomatékosítani a belterületi tűzgyújtás szabályait.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 7-i ülésén megalkotta az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 16/2016. (X.7.) önkormányzati rendeletét, mely 2016. október 8. napján lépett hatályba.

A rendelet területi hatálya Zsombó Nagyközség belterületére terjed ki, kül- és erdőterületre nem vonatkozik.

 

Nagyon fontos, hogy belterületen égetni, csak minden év október 1-től a következő év április 30-ig lehetséges!

Kerti hulladék égetésére hétfőtől szombatig van lehetőség. Az égetést a levegőréteg hőmérsékleti változása (eseti talajközeli inverzió) miatt 8.00 és 18.00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapokon égetni tilos.

Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképességének tudatában lévő személy végezheti.

Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 18 éven felüli cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.).

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.

A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.).

Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

Az illetékes hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Fentiekre tekintettel felhívom minden belterületi zsombói lakos figyelmét, hogy október 1-éig minden kerti hulladék égetése TILOS!

 

Zsombó, 2017. június 26.

 

                                                                                                          dr. Csúcs Áron

                                                                                                                  jegyző
 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak