Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XVIII. évf 13. szám - November

Korábbi számok »
PoliceMail hírlevél_november
Halottak napi temető látogatásokra vonatkozó néhány hasznos tanács

Halottak napja alkalmából elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Vannak, akik ilyenkor csak a közeli temetőbe látogatnak ki, mások autóval vagy tömegközlekedési eszközök igénybe vételével hosszabb útra indulnak, hogy leróhassák kegyeletüket. A megnövekedett utas- és látogatóforga- lom miatt a rendőrség ebben az időszakban is kiemelt figyelmet fordít a közbiztonsági, bűn- és baleset-megelőzési feladatok ellátására.A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság idén is megkülön- böztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, de az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük,Önök is fokozottan figyeljenek értékeikre és saját biztonságukra,beleértve a koronavírus elleni védekezést is (maszkviselés, kézfertőtlenítés, védőtávolság, esetleges létszámkorlátozás be- tartása stb).

 

 Néhány hasznos tanács a megelőzés érdekében:

 • A kegyeleti helyek környékén megszaporodhat a gépjárműfeltöré- sek száma. Próbáljanak biztonságos helyen - lehetőleg a bejárat kö- zelében, este kivilágított részen - parkolni. Figyeljenek a motorke- rékpár, kerékpár biztonságos helyen és módon történő lezárásárais!
 • Győződjenek meg róla, hogy az autót bezárták, és ügyeljenek rá, hogy a jármű utasterében látható helyen ne maradjon GPS,csomag, használati tárgy, (még a legcsekélyebb értékű sem)! Arra is figyeljenek, hogy ne a parkolóban pa- kolják át értékeiket a csomagtartóba!
 • Táskájukat a test előtt tartva vagy magukhoz szorítva viseljék. A tömegközlekedési eszközökön valóutazásmellettkoszorú-ésvirágvásárlásalkalmávalisfokozottanfigyeljenekértéktárgyaikra!
 • Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van! A zseblopások meg- előzése érdekében a pénztárcát, iratot, telefont biztonságos helyre (pl. kabát belső zsebébe, táska - lehetőleg patenttal is zárható vagy becipzározható - belső rekeszébe)tegyék.
  • Táskát, csomagot, használati tárgyakat a sírok gondozása közben se hagyjanakőrizetlenül,mégakkorsem,hacsaknéhányméterretávolodnának elazoktól!
  • Sötétedés után - főleg nők illetve időskorúak - lehetőleg ne tartózkod- janak egyedül a sírkertben. Ha megoldható, a biztonság érdekében nappal is rokonnal, baráttal, ismerőssel együtt látogassanak ki atemetőbe.

 

Tanácsok közlekedőknek:

 • A megnövekvő gyalogos- és gépjárműforgalom nagyobb türelmet és elővigyázatosságot igényel minden közlekedőtől. Mindenképpen kerülni kell a meggondolatlan és felelőtlenkockázatvállalást!
  • Javasoljuk, hogy indulás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát. Különösen hosszabb út esetén tájékozódjanak a várható időjárási és forgalmi viszonyokról, változásokról!
 • A nagyobb forgalom mellett a megváltozott időjárási körülmények is indokolják, hogy fokozottan figyeljenek egymásra, az út- és látási viszonyokra, a közlekedési szabályokbetartására!
 • Használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket (biztonsági öv, gyermekülés), mert azok akár életet is menthetnek!

 

Bűncselekmény vagy baleset észlelésekor azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot!

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Kapcsolódó dokumentumok
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak