Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XX.évf 4. szám- 2022 május

Korábbi számok »
Polgármesteri tájékoztató - 2020.03.17.
Március 17-től újabb szigorú intézkedéseket vezetett be Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

A vendéglátó üzletekben 15 órától másnap reggel 6 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,kivétel ez alól az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódó tartózkodás.

A Kormány a 70. életévüket betöltött személyeket arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha ezt önként vállalják, és erről az önkormányzatot tájékoztatják, az ellátásukról való gondoskodás a polgármester feladata. Ezért kérem a 70. életévüket betöltött lakosainkat, jelezzék, ha igényt tartanak segítségünkre. Egyúttal kérem a 70 évnél fiatalabb lakosainkat, figyeljenek idős rokonaikra, szomszédaikra és jelezzék, ha olyan idős személyről van tudomásuk, aki segítségre szorul. A bejelentéseket az alábbi telefonszámokon a körzeti védőnők fogadják:

62-595-567 vagy30-824-6248 vagy30-580-4232

A http://www.zsombo.hu/koronavirus-tajekoztato/polgarmesteri-tajekoztatasokfülön elérhető űrlapot kitöltve is eljuttathatják hozzánk bejelentésüket e-mailben a vedonok@zsombo.hucímre vagy a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett postaládába bedobva.

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.

Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, a polgári házasságkötés és a temetés.
Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Kopasz István plébános tájékoztatása szerint a Kisboldogasszony Plébánián 2020. március 22-e vasárnaptól nem lesz nyilvános szentmise és liturgia, kivéve a temetés. További részletek a plébánia facebook oldalán.

Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek (színház, tánc-, zeneművészet), a mozinak, a közgyűjteménynek, a közművelődési intézménynek és a közösségi színtérnek a látogatása.

Üzletben 15 órától másnap reggel 6 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. Kivételt képeznek az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletek, a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, az üzemanyag-töltőállomások és a dohányboltok.

Ezen korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Aki ezeket a szabályokat megsérti, szabálysértést követ el, ami miatt a rendőrség vele szemben 5.000 forinttól 500.000 forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A megyei kormányhivatal és a járási hivatalok az általuk kiállított hivatalos okmányokat kizárólag postai úton kézbesítik az ügyfeleknek, az okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség.

Egyúttal tájékoztatom azokat a szülőket, akiknek gyermeke a bölcsődében, óvodában vagy az iskolában gyermekétkeztetésben vesz részt, hogy a március havi étkezésről szóló számlát a Polgármesteri Hivatal a tényleges igénybevétel alapján április első napjaiban állítja majd ki.

Zsombó, 2020. március 17.

Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak