Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XIX. évf. 1. szám- Február

Korábbi számok »
Meghívó képviselő-testületi ülésre
Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2021. július 9. (péntek) 8:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem (Zsombó, Alkotmány utca 3.)

 Napirend:

 
1. Veszélyhelyzetben hozott döntésekről tájékoztatás 
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
Véleményez: Pénzügyi Bizottság
 
2. Tájékoztató a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a települést érintő munkájáról 
Előadó: Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
 
3. Tájékoztató a település és környéke közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Előadó: a Szegedi Rendőrkapitányság Sándorfalvi Rendőrőrsének vezetője, Csóti József és Lengyel Zsolt körzeti megbízottak
 
4. Tájékoztató a Zsombói Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről 
Előadó: a Zsombói Polgárőr Egyesület elnöke
 
5. Tájékoztató a településen működő szociális ellátások működéséről, helyzetéről, átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester, dr. Sziromi Márta jegyző, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása képviselője, család- és gyermekjóléti szolgáltató
 
6. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi beszámolója 
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
7. Szegedi Kistérség Többcélú társulás számára eszközök térítésmentes használatba adása a vagyonátadási szerződés alapján 
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
8. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2020. évi beszámolója
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
9. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi beszámolója
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
10. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi beszámolója
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
11. Forrás-4 Szennyvíz-közmű Önkormányzati Társulás 2020. évi beszámolója
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
12. Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi beszámolója
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
13. Beszámoló a Zsombói Bóbita Bölcsőde 2020/2021. nevelési évéről, a bölcsődei ellátás helyzetéről
Előadó: Ráczné Horváth Henrietta bölcsődevezető
 
14. Tájékoztató a Nefelejcs Katolikus Óvoda 2020/2021. nevelési évéről, az óvodai oktatás helyzetéről
Előadó: Fogasné Matula Zsuzsanna óvodavezető
 
15. Tájékoztató a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. nevelési évéről, az általános iskolai oktatás helyzetéről
Előadó: Pálmai Péter igazgató
 
16. Beszámoló a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi működéséről
Előadó: Hajdu Lajos igazgató
 
17. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról és a köztisztviselők teljesítményértékeléséről
Előadó: dr. Sziromi Márta jegyző
 
18. Beszámoló a helyi adóhatóság 2020. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Sziromi Márta jegyző
Véleményez: Pénzügyi bizottság 
 
19. Polgármester szabadságterve, tájékoztatás az eddig kivett szabadságról
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
20. Zsombó nagyközség településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálati eljárásában a véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester, Várkonyi Gábor vezető tervező 
 
21. dr. Kiss István Egészségház emeletén lévő két önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti ügye ZÁRT ÜLÉS
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
22. Önkormányzati célú fejlesztési pályázatok
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
23. Egyéb előterjesztések
Előadó: Gyuris Zsolt polgármester
 
A Tisztelt Képviselő Asszony/Úr megjelenésére feltétlenül számítok.
 
Zsombó, 2021. július 2.
 
Tisztelettel:
 
 
                                                                                                                              Gyuris Zsolt
                                                                                                                              polgármester
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:
A napirendekhez meghívott külső vendégek, a Pénzügyi Bizottság tagjai, dr. Sziromi Márta jegyző, Zsótérné Makra Ibolya adó-, pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak