Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XX. évf. 4. szám- 2022. április

Korábbi számok »
Tájékoztató parlagfű kaszálási kötelezettségről
Szeretném felhívni a figyelmüket a parlagfű elleni védekezésre.
A földhasználó köteles minden év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (október 31-ig) folyamatosan fenntartani.

Tisztelt Zsombói Lakosok!

Közeleg a nyár, indul a parlagfű okozta allergia szezonja, ami sokak számára gyötrelmes időszak. Szeretném felhívni a figyelmüket a parlagfű elleni védekezésre.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza a parlagfű elleni védekezés részletes szabályait.

 

Az ürömlevelű parlagfű ellen történő védekezésminden földhasználó, növénytermesztő és földtulajdonos – beleértve a kiskertek és a belterületi kertek tulajdonosait is kötelező feladata.

 

A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka júniusra esik, így a pollen okozta allergiás tünetek elkerülése érdekében a korai védekezés (pl.: kaszálás) különösen fontos.

 

A földhasználó köteles minden évjúnius 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (október 31-ig) folyamatosan fenntartani.

 

Június 30. napját követően a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban helyszíni ellenőrzést, hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez.

 

Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja, hogy a földhasználó a gyommentesítési kötelezettségének nem tett eleget, külterületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya, belterületen a jegyző közérdekű védekezést rendel el. A parlagfű elleni védekezést elrendelő határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

 

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság és a közérdekű védekezést elvégző vállalkozóaz érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. A közérdekű védekezést a hatóság az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégezheti. Felhívom a figyelmet arra, hogy a közérdekű védekezés költségeit az viseli, aki a kötelezettségét elmulasztotta.  A védekezés költségein túl a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot köteles kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértékét a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg, melynek összege- mind belterületen, mind külterületen - 15.000 forinttól5 millió forintig terjedhet.

 

Kérem Önöket a parlagfű elleni védekezés szabályainak fokozott betartására, amivel saját egészségük megóvásán túl közvetlen környezetük javát is szolgálják.

 

Zsombó, 2019. június 4.

 

 

 

                                                                                                          dr. Sziromi Márta

                                                                                                                  jegyző

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak