Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XVIII. évf. 12. szám- Október

Korábbi számok »
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő beérkezésének határideje:
2020. november 5.

 Zsombó Nagyközség Önkormányzata

 az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázathoz csatlakozva

 2021. évre kiírja

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,

 hátrányos szociális helyzetű fiatalok

felsőoktatásban való részvételének támogatására.

A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik felsőoktatásban vesznek részt, vagy idén felvételiznek felsőoktatási intézménybe, ennek megfelelően „A” vagy „B” típusú pályázatot kell benyújtaniuk.

Az ”A” típusú pályázatra azok a Zsombó területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázó esetén 10 hónap.

A ”B” típusú pályázatra azok a Zsombó területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2020/2021 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézményben történő tanulmányaikat a 2021/2022 tanévben ténylegesen megkezdik.) Az ösztöndíj időtartama „B” típusú pályázó esetén 3x10 hónap.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt a Zsombói Polgármesteri Hivatalban lehet postai úton (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) vagy Némethné Glasza Melindánál ügyfélfogadási időben személyesen benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő beérkezésének határideje:
2020. november 5.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető azEPER-Bursa rendszerben és Zsombó Nagyközség honlapján (www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/bursa-hungarica-osztondijpalyazat).

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak