Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XX.évf 5. szám- 2022 június-július

Korábbi számok »
Beszámoló a Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón - TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 projekthez kapcsolódóan szemléletformálásról
A szemléletformálás célja globális közösségi környezetvédő gondolkodás és tudat kialakítása. A tudatformálást és paradigmaváltást közösségi projektek (közösségi megmozdulások) konkrét megvalósításával érjük el. A szemléletformálás olyan tartalommal valósul meg, amely megoldás környezetmentő társadalmi innovációkat integrál egységes rendszerbe. Lényeges elem, hogy egyszerre szükséges az infrastruktúra-fejlesztéssel és a társadalmi struktúrákkal foglalkozni. Nincs lecsupaszított szituáció és egydimenziós megoldás, csak komplex, integrált megoldások léteznek, a nevelési intézmények és a lakosság együttes bevonásával.

A vizeink megóvása érdekében társadalmunknak olyan megoldásokat kell keresnie, amelyek hosszútávú és fenntartható vízgazdálkodást biztosítanak. Ez roppant nehéz feladat, mert a víz kárt tud okozni ott, ahol túl sok van belőle és kárt tud okozni ott, ahol túl kevés. A csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek legfontosabb feladata az olyan mélyebb fekvésű területek védelme és vízelvezetése, ahol anyagi kár keletkezésének a veszélye áll fenn. Az elvezetett vízmennyiségek helyben tartása és hasznosítása pedig legalább olyan fontos, mint az, hogy a lakosság takarékosan és gazdaságosan bánjon a saját erőforrásaival. Legyen az vezetékes, eső vagy akár fúrt kútból kinyert víz.

  • „Vigyázz rám!”  - Rajzverseny

A szemléletformálás keretében elsőként, a Zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felsős diákjai között került rajzverseny meghirdetése, „Vigyázz rám!” címmel. A rendezvény célja, hogy kiemelt figyelmet kapjon a Víz Világnapja, melyet minden év március 22-én tartanak meg. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édes vizek veszélyeztetettségére.

A felhívásra benyújtani kívánt rajzokat 2021. március 19-ig lehetett elkészíteni és leadni az iskola szaktanáránál. A határidőig összesen 24 db rajz érkezett, melyekből az iskola zűrizését követően az első 3 helyezett került kiválasztásra és díjazásra. A díjakat Gyuris Zsolt, Zsombó Nagyközség Önkormányzatának polgármestere adta át.

  1. helyezett: Csepel „Budapest” - Kerékpár
  2. helyezett: „Boat Floats” - Legó
  3. helyezett: „Gazdálkodj okosan” - Társasjáték

Az eredményhirdetésen a díjazásban nem részesült rajzolók vigaszdíjként az esemény szellemében készült vízcsepp logóval ellátott pólót kaptak.

  • „Minden cseppje kincs!!!”  - Előadás

Az előadáson a Zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elsősei és a Nefelejcs Katolikus Óvoda nagyjai vettek részt, megközelítőleg 50 fővel. A 2022.március 22-én a víz világnapján megrendezett interaktív előadás központi témája ezúttal is természetesen a víz, az előadó pedig Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus. A résztvevő gyerekek hat különböző csoportba kerültek elosztásra és a témához kapcsolódó kérdésekre válaszolva pecséteket gyűjthettek. A három legjobban teljesítő csapat tagjai vízcsepp logóval ellátott pólót kaptak.

  • „Esővízgyűjtés házilag” – Tájékoztató leporelló 

A Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztéséhez tartozó szemléletformálás helyi lakosságot célzó eleme, a Zsombói Hírmondó 2022. év májusi számával együtt terjesztésre kerülő leporelló. Az 1400 példányban nyomtatásra kerülő tájékoztató témája a háztartások vízgazdálkodását, ezen belül is a lehulló csapadékmennyiség összegyűjtését, tárolását és helyben hasznosítását célozta.

 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak