Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XIX. évf. 3. szám- November

Korábbi számok »
Értesítés településrendezési eszközök elfogadásáról
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 14-én elfogadta Zsombó Nagyközség Új Településfejlesztési Koncepcióját, Településszerkezeti Tervét és a Helyi Építési szabályzatát.
 Tisztelt Zsombói Lakosok!

Zsombó Nagyközség településfejlesztési koncepciójának újragondolása és településrendezési eszközeinek (a köznyelvben rendezési terv) újratervezése zajlott az elmúlt 2 évben.  

A településfejlesztés feladatkörében a képviselő-testület legalább 10 évre szóló településfejlesztési koncepciót dolgozott ki a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozva. A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, meghatározza a település jövőképét, az abban foglaltakat a képviselő-testület döntéseiben érvényesíti. A koncepció tehát nem más, mint egy célkitűzés, ami a későbbi beruházások, fejlesztések megvalósításához sorvezetőként szolgál.

A településfejlesztési koncepcióval összhangban készültek el a településrendezési eszközök, azaz a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat. A településszerkezeti terv biztosítja a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását és hosszú távon meghatározza a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését. A helyi építési szabályzat az országos szabályoknak megfelelően, a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapítja meg.A helyi építési szabályzat mellékletként tartalmazza a település belterületének és külterületének szabályozási terveit.

Az eljárás szigorúan szabályozott keretek között zajlott. Az eljárási szabályok garantálják azt, hogy a rendezési terv a lakosság igényeit kielégítse, érdekeit szolgálja, de emellett szakmailag megalapozott és a jogrendszerbe illeszkedő legyen. A tervezési folyamatban mind a lakosok, mind az érintett államigazgatási szervek és szomszédos önkormányzatok véleményt nyilvánítottak. Az állami főépítész végső szakmai véleménye, jóváhagyása birtokában a képviselő-testület elfogadta az új településfejlesztési koncepciót és az új rendezési tervet. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Zsombó nagyközség helyi építési szabályzatáról 2021. október 14-én lép hatályba, de a kihirdetett rendelet már megtalálható önkormányzatunk honlapján (http://www.zsombo.hu/doc/Kihirdetett-6_2021-rendelet.pdf) és a Nemzeti Jogszabálytárban (https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/503621), valamint kinyomtatva megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.

Ha az elfogadott rendezési terv még ennyi egyeztetés és szakmai véleményezés ellenére is valamely jogszabályba ütközne, akkor az állami főépítész vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szervek törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhetnek a kormányhivatalnál az önkormányzat ellen. Reméljük, erre nem kerül sor.

 A jóváhagyott tervanyag a tervező cég (www.urbanimex.hu) honlapján a térképen Zsombó településre kattintva a „Folyamatban lévő tervanyag” címsor alatt is érhető el, majd a 30 napos hatályba léptetési időt követően átkerül a „Hatályos tervanyag” mappába

Kérem Önöket, telekvásárlás, építés tervezése előtt mindig tájékozódjanak a hatályos szabályokról. Felhívom figyelmüket, hogy a Helyi Építési szabályzatunk (HÉSZ) 2021. október 14-én lép hatályba.
Kapcsolódó dokumentumok
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak