Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
XIX. évf. 3. szám- November

Korábbi számok »
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2022
Zsombó Nagyközség Önkormányzata
az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 rendeleteszerint:

  • Támogatásban részesülhet a pályázó, ha:
    • a)       jövedelemvizsgálat alapján családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér összegének (167.400,- Ft) 150 %-át, félárva hallgató esetén 200 %-át,
    • b)       árva és a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, a jövedelem vizsgálata nélkül.

 

A támogatásokra rendelkezésre álló keret elosztása rangsorolás alapján történik, a jövedelemvizsgálat mellett az alábbi élethelyzetek az elbírálásnál elsőbbséget jelentenek:

ha a hallgató árva vagy félárva vagy fogyatékkal élő;

ha a családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg;

ha szülője (gondviselője) munkanélküli vagy nyugdíjas;

ha a hallgatónak gyermeke van;

ha a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több;

ha családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van.

 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

 https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A részletes pályázati kiírás a https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere és https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere linken, valamint a http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/bursa-hungarica-osztondijpalyazat linken érhető el. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell személyesen benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/bursa-hungarica-osztondijpalyazat linken. A szociális rászorultság igazolására vonatkozó további okiratokról szintén az önkormányzat honlapján megtalálható pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 

2021. november 5.

 

Benyújtás módja: személyesen a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél, Némethné Glasza Melindánál (6. szoba) ügyfélfogadási időben, azaz hétfőn és csütörtökön 8.00-15.00 óráig, kedden 8.00-17.30 óráig.

 

 

 

dr. Sziromi Márta    

        jegyző

Kapcsolódó dokumentumok
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak