Gyuris Zsolt polgármester

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Zsombói Hírmondó 2019. 09. hó

Korábbi számok »
Templomunk


 

 
 
Templomtorony felújítása Zsombón
 
A zsombói Kisboldogasszony templom tornyát február végén állványozni kezdték a szakemberek. Sokan tanakodtak miért kell már megint a templomot felállványozni, hiszen nem régen 2006-ban fejeződött be a templomunk külső tatarozása, festése. A több mint 80 éves templom tornyának fedése sajnos már nagyon elöregedett, már-már úgy nézett ki, mint a szita, néhol csak a „festék tartotta össze”. Igen nagy szükség mutatkozott a toronysisak fedésének felújítására. Még a múlt évben az egyházközség képviselő testülete pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési programon belül, a civilszervezetek részére meghirdetett, örökség védelmi kategóriába. A pályázatban templomunk tornyának, pontosabban fémsisakjának felújítását jelöltük meg. A pályázat összege 2.657.863-Ft volt, amelyet teljes egészében, 100%-os támogatással meg is nyertünk. A munkálatok előkészületeit az időjárás javulásával azonnal el is kezdtük és a kivitelezés március 30-ig be is fejeződött, tehát Húsvétra már készen is lett. A torony az eredeti stílusának megfelelő ZINK lemezfedést kapott, illetve egyúttal megtörtént a tetőszerkezeti elemek, a Kereszt és a villámhárító rendszer szükség szerinti javítása is. A torony bádogozásának elkészültével kijelenthetjük, hogy templomunk felújítása az elmúlt évtizedben teljes egészében megtörtént.
 
(A toronysüveg felújításról képeket tekinthet meg a www.zsombo.hu/fejlesztesek/2010 fülekre kattintva.)
 
 
Végül szeretném megköszönni azt, hogy a pályázat megírásánál és annak beadásánál Zsombó Község Önkormányzata teljes mértékben segített. Külön köszönöm Gyuris Zsolt polgármester úrnak ez irányú támogatását és a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak áldozatos munkáját, akik ebben segítettek.
 
Pancza István
egyházközség világi elnöke
 
 
-2007-ben ünnepelte egyházközségünk templomunk felszentelésének 80. évfordulóját, mely alkalomból 2007. október 21-én ünnepi szentmisén emlékeztünk meg elődeinkről és az elmúlt 80 évről! Ez alkalomból számos kiváló programon vehettünk részt a kétnapos ünnepség sorozat keretében. Többek között felszentelésre kerültek templomunk zászlói, illetve községünk jelképe ünnepi díszbe öltözött kívülröl is, hiszen erre az ünnepre készült el a külső díszvilágítás is! Külön köszönet minden szervezőnek és aktív közreműködőnek!
 
-2006.október 27-én befejeződött a templom épületének külső felújítása, festése, nyílászárók cseréje. Azóta, 2007 folyamán elkészültek a korszerű bejárati portálok, illetve a díszvilágítás is, illetve a Lápastavi misézőhelyen is egy új, búcsújáró hely került kialakításra! Külön köszönjük Zsombó Község Önkormányzatának a sikeres pályázatok elkészítésében nyújtott anyagi és erkölcsi támogatását! Adományaikat, hozzájárulásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk az alábbi bankszámlaszámon: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 57100209-12005947, "Mária tér" közlemény feltüntetésével.

 

A templom története

A 1900-s évek elején kb. 1 kat. hold területet hagytak ki templomépítés céljára, s a lakosság hozzá is fogott a gyüjtéshez. A gyüjtött összegből 100 000 db téglát vettek. A templomépítő bizottság elkészítette a templom tervrajzát, de az 1914-ben kitört világháború az építést megakadályozta. A gyüjtés azért tovább folyt, azonban a világháború után az addig összegyüjtött pénz értéke leromlott s a gyüjtést elölről kellett kezdeni. A templomépítő bizottság elnöke ekkor Varga György községi főbíró volt, aki dicséretes buzgósággal fáradozott a templom építése érdekében. A templom alapkövét 1923. szeptember 8-án tették le, az építkezést pedig 1924-ben kezdték meg. A templom tervrajzát Farkas Antal községi mérnök készítette el román stílusban. Időközben az építési bizottság elnöke Varga György lemondott, helyette Bálint József volt községi főbírót, gazdálkodót választották meg, akinek a keze alatt folytatódtak az építkezési munkálatok. A falakat fel is építették, de a gyüjtött pénz elfogyott, a munkák félbe maradtak. A vallásalap 4000 pengővel járult hozzá az építkezéshez. Ismét gyűjtés kezdődött. A munkák folytatásával Czigler Arnold szegedi építészmérnököt bízták meg, aki az összes munkálatokat 300 millió koronáért (24 000 pengőért) vállalta el. Az építkezés olyan szépen haladt, hogy 1927. május 26-án már bokréta ünnepélyt tarthattak. Az építőanyagok fuvarozását Szegedről a hívek vállalták magukra. A templom 1927. szeptember közepére elkészült. Dr. Hanauer Á. István váci megyéspüspök 1927. szeptember 28-án bérmálás alkalmával személyesen szentelte fel nagy ünnepségek keretében és mintegy 4-5000 ember jelenlétében.

Az új templomot a boldogságos Szűz Mária születésének emlékére szentelték föl, amelynek az ünnepe szeptember 8-án Kisasszony napján van. Ezen a napon van a templom búcsú napja. A templom tiszta román stílusban épült, egyike a környék legszebb templomainak. Nagyságra nézve a kistemplomtanyai (bordányi) után következik. Hajójának hossza a kórus alatti belső faltól a szentély rácsozatáig 16 méter, szélessége 8,60 méter, a kórus hossza 8,60 méter, szélessége 3 méter. A szentély hossza 4,30 m, szélessége 7,30 m, összesen 191 m2. Egy négyzetméterre 3 férőhelyet számítva, a templom befogadó képessége 573 fő. A templomban 20 pad van, 100 ülőhellyel. A templom hossza a toronnyal együtt külméretben 25 m, szélessége 9,80 m, a torony magassága 25 m, területe 1535 négyszögöl. Építéséhez összesen 138 000 db téglát használtak fel.

Az építés 34 590 pengőbe került, melyből a templomépítő bizottság hosszú évek során 20000 pengőt gyűjtött össze közadakozásból. Ebbe beletartozik a Vallásalap 4000 pengős hozzájárulása, a község 1400 pengős, Csongrád vármegye 500 pengős, s Szeged város 300 pengős adománya. A hiányzó 14 590 pengőt a községi takarékpénztárból vették kölcsön, abban a reményben, hogy az évenként gyűjtött önkéntes gabonaadományokból nemcsak a kamatokat, de a tőkét is törleszteni tudják. A gabonaárak zuhanása miatt a Bizottság törleszteni nem tudott, éppen csak a kamatokat bírta nagy nehezen kiegyenlíteni, 14 000 pengős tartozás maradt fenn, melyet az 1934-ben alakult egyházközség magára vállalt. Ezt a község, mint kegyúr, a Belügyminiszter rendeletére, a községi háztartás terhére vállalta át. A lelkészség területén a hitélet erősen fellendült. Ennek egyik fokmérője, hogy a hívek közül évente hányan járulnak szentáldozáshoz. Erre vonatkozóan egy adat: 1928-ben az egész tanya területén csak 10 500-an járultak szentáldozáshoz. Ugyanekkor a belterületen 24 402 volt az áldozások száma. 1933-ban, amikor már Forráskúton is volt lelkészség, belterületen 35 650, Kistemplomtanyán 17 500, Forráskúton pedig 14 083 volt az áldozások száma.

A közelmúlt felújításai:

A tető cseréje a 90-es években készült el. Ezután a teljes épület bádogozását felújítottuk, megszüntetve a sorozatos beázási problémákat, s egyben ezzel lehetőséget biztosítva a teljes belső rekonstrukciónak. A templom belső villamosítását 2001-ben a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával és a hívek nagylelkű adományaiból korszerűsítettük. Ekkor készült el a belső festés és restaurálás is. A külső homlokzat tatarozása 2006. év harmadik negyedévben befejeződött. Ezzel egy időben cseréltük ki az elavult ablakokat is, korszerű hőszigeteltre.

Felhasznált irodalom: Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története c. könyve nyomán. Lásd még: http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/zsombo.htm

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Szavazás
Partnerek
Felugró ablak